แบบฟอร์มสมัครแข่งขันโครงการ DGAB2018
สามารถศึกษาเงื่อนไขและเกณฑ์การแข่งขันก่อนลงทะเบียน ได้ที่ www.gistda.or.th
ส่วนของนักพัฒนา
ชื่อทีม
จำนวนสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล (สมาชิกคนที่ 1)
ชื่อ-นามสกุล (สมาชิกคนที่ 2)
ชื่อ-นามสกุล (สมาชิกคนที่ 3)
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ท่านคิดว่าการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพทางการประกอบธุรกิจอย่างไร
ประสบการณ์ หรือ ผลงานด้านการประยุกต์ใช้ GIS
ส่วนของผู้ประกอบการ
ชื่อกิจการ (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล (เจ้าของกิจการ)
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อ-ประสานงาน)
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of GISTDA : Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization). - Terms of Service - Additional Terms