Hälsoenkät Engelsk Springer Spaniel 2018
SKK ålägger rasklubbarna att kartlägga hälsoläget för dom olika raserna. Det är en viktig del i vårt arbete att avla fram sunda friska Engelsk Springer Spaniel. Springerklubben gör detta genom att be så många som möjligt som äger eller har ägt en ESS att besvara enkäten. Vi fokuserar denna gång på några speciella hälsoproblem där ESS bl.a. via försäkringsstatistik visat sig vara överrepresenterade.

Om du har flera hundar ber vi dig att fylla i ett formulär per hund.
Alla svar är självklart anonyma men varje svar kan läsas separat.

Tack för hjälpen! //
Springerklubbens avelskommitté

ALLMÄNNA FRÅGOR
Hundens kön?
Ålder?
Your answer
Är din hund avliden?
Om ja - hur gammal blev hunden?
Your answer
MENTALITET/TEMPERAMENT
Har din hund genomfört BPH?
Vaktar din hund föremål?
Om ja - mot vad?
Gör din hund utfall?
Om ja - mot vad?
Är hunden aggressiv?
Är hunden rädd/osäker?
Om ja eller ibland - mot vad?
Your answer
Har hunden bitit någon?
Om ja - mot vad?
Om ja - vid vilken ålder började problemen?
Your answer
Är hunden avlivad pga. temperament/mentalitet och i så fall vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
HUD
Har din hund haft hudproblem?
Om ja - vid vilken ålder började hudproblemen?
Your answer
Om ja - vilka symtom?
Your answer
Om ja - hur ofta yttrar sig hudproblemen?
Har du sökt veterinär för hudproblem?
Om ja - vilken diagnos ställdes?
Your answer
Är hunden avlivad pga. hudproblem?
Om ja - vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
ÖRON
Har din hund haft öroninflammation?
Om ja - vid vilken ålder började öronproblemen?
Your answer
Om ja - hur ofta yttrar sig öronproblemen?
Har du sökt veterinär för problem med öronen?
Om ja - vilken diagnos ställdes?
Your answer
Är hunden avlivad pga. problem med öronen?
Om ja - vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
ALLERGI
Har din hund någon form av allergi?
Om ja - vid vilken ålder började allergin?
Your answer
Om ja - vilka symtom har hunden?
Your answer
Har du sökt veterinär för problem med allergi?
Om ja - vilken diagnos ställdes?
Your answer
Är hunden avlivad pga. problem med allergi?
Om ja - vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
KRAMPANFALL / EPILEPSI
Har hunden någon gång haft någon form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär? (lindrig eller svårare)
Om ja - vid vilken ålder började anfallen?
Your answer
Om ja - hur yttrar sig anfallen?
Your answer
Om ja - hur ofta kommer anfallen?
Your answer
Har du sökt veterinär för problem med anfall?
Om ja - vilken diagnos ställdes?
Your answer
Om ja - får hunden medicin mot kramper/epilepsi?
Är hunden avlivad pga. problem med kramper/epilepsi?
Om ja - vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
GLAUKOM (ögonsjukdom)
Har din hund eller har den haft glaukom?
Om ja - vid vilken ålder visades symtom?
Your answer
Om ja - på ett eller båda ögonen?
Om ja - får hunden medicin mot glaukom?
Är hunden avlivad pga. glaukom?
Om ja - vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
Har/hade din hund någon annan sjukdom/problem?
Om ja - vilken sjukdom/problem?
Your answer
Har du sökt veterinär för annan sjukdom/problem?
Om ja - vilken diagnos ställdes?
Your answer
Om ja - är hunden avlivad pga. detta?
Om ja - vid vilken ålder?
Your answer
Vill du lämna mer information?
Your answer
Tack för din medverkan, vi uppskattar att få denna information!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms