HARDANGER-quiz nr 3

Det første spørsmålet i kvar quiz skal ein finna svaret på ved å søkja i BIBLIOGRAFIEN på historielaget si nettside: www.hardanger-historielag.com
Dei neste spørsmåla finn ein svar på i nokre av artiklane i same årbok, som regel litt tidleg i teksten. Lykke til!
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål

  Kontaktinformasjon

  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål