IT TÁBOR "Aj ty chceš ovládať IT?".
REGISTRÁCIA bola otvorená a je možné prihlásenie sa do IT TÁBORA .

Termín: 8.- 12.7.2019, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Charakteristika: 5 dňový tábor s dennou dochádzkou, vhodný pre žiakov 6. – 8. ročníka ZŠ

Program:
Programovanie a súťaž robotov, 3D modelovanie, 3D tlač, 3D skenovanie, zaujímavé pokusy z prírodovedných predmetov, zábavná matematika, športové aktivity, zaujímavé exkurzie, výlet do Vysokých Tatier.

Registrácia: 30.5. – 28.6.2019, alebo uzavretá naplnením kapacity

Cena tábora:
59,00 € na dieťa je nutné uhradiť najneskôr 30.6.2019 na účet OZ Priatelia Šrobárky:
IBAN: SK13 5600 0000 0004 0998 5001
VS: 20190708
Správa pre prijímateľa: IT tábor - Meno a priezvisko dieťaťa (detí, ak platíte za viacerých)

Cena zahŕňa:
desiatu, obed, olovrant, pitný režim, materiál a pomôcky na prácu s IT, odmeny, certifikáty.

Denný program začína o 8:00 a končí o 16.00 .

V prvý deň je nutný príchod dieťaťa so zákonným zástupcom.
Pri registrácii prosíme odovzdať:
1. kópiu karty poistenca
2. kópiu bezplatnej preukážky na ŽSR
3. kópiu ISIC preukazu (ak patrí k preukážke ŽSR)

Účastník tábora potrebuje: Športové oblečenie a obuv.

Viac info o IT tábore z minulých rokov na https://www.facebook.com/ittabor/

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
https://drive.google.com/file/d/16pIwOB3LM9oG-wKKisVXDQcYIPDUkgVd/view?usp=sharing
(povinný dokument, na stiahnutie.
Prosíme aby ste ho vyplnili a poslali mailom na : riaditel@srobarka.sk.)

Meno a priezvisko dieťaťa: *
Your answer
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Your answer
Bydlisko dieťaťa: *
Your answer
Rok narodenia dieťaťa: *
Your answer
Názov a adresa ZŠ, ktorú dieťa navštevuje: *
Your answer
Telefónne číslo zákonného zástupcu: *
Your answer
E-mail zákonného zástupcu: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service