پرسش‌نامه‌ی درس «نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها»
با سلام
مهلت پاسخگویی به این فرم به پایان رسیده است. در صورت تمایل به قرار گرفتن در لیست ایمیل های کلاس؛ به این آدرس یک ایمیل ارسال کنید:

موفق باشید

This form was created using Google Forms. Create your own