Ankieta dla osób korzystających z oferty instytucji kultury we Wrocławiu

Projekt "Partycypacja społeczna bliżej rodzin" finansowanym ze środków FIO2015
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  godziny otwarcia placówki
  ceny biletów
  sposób kolportażu biletów i ich dostępność
  podjazdy dla wózków do budynku i w jego wnętrzu
  dostęność windy
  odpowiednio szerokie drzwi
  szatnia przyjazna rodzinie (wystarczająco dużo miejsca dla wózków, rodziców, dzieci, etc.)
  przejrzysty i intuicyjny układ sal i korytarzy
  oznakowanie kierunków i miejsc
  czystość i stan ogólny placówki
  czystość, oznakowanie oraz dostępność toalet
  Please enter one response per row
  Mieliśmy problem z parkowaniem
  Bez problemu dojechaliśmy MPK 
  Przejście z miejsca parkowania / przystanku nie przysporzyło nam problemów
  Please enter one response per row
  This is a required question
  placówka zapewnia wysoką wartość edukacyjną oferty
  oferta programowa oznakowana jest odpowiednio do grupy wiekowej odbiorców
  w drodze do miejsca wydarzenia / zwiedzania można napotkać treści nieodpowiednie dla dzieci
  treści przeznaczone dla dzieci są na odpowiedniej wysokości
  eksponaty są odpowiednio zabezpieczone
  obecne są eksponaty, które można dotknąć - makiety, kopie eksponatów
  obecne są instalacje zapewniające wrażenia słuchowe
  informacje o ofercie placówki dla rodzin jest dostępna i szeroko rozpropagowana
  Please enter one response per row
  0 - 3
  3 - 6
  6 - 10
  10 - 13
  13 - 16
  16 +
  Please enter one response per row
  uprzejmość, zaangażowanie personelu
  gotowość personelu do niesienia pomocy
  przygotowanie merytoryczne pracowników
  wiedza pracowników o ofercie i jej dostępności
  nastawienie pracowników instytucji do dzieci odwiedzających placówkę
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  modernizacja infrastruktury
  tworzenie nowych sezonowych wydarzeń kulturalnych w mieście
  wzbogacenie oferty kulturalnej instytucji
  poprawienie dostępności informacji o wydarzeniach kulturalnych
  promocja Wrocławia za pomocą wydarzeń kulturalnych
  pełniejsze włączenie placówek kultury w proces edukacji małych Wrocławian
  dotarcie z ofertą kulturalną do jak najbardziej zróżnicowanych grup odbiorców
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question