แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กองบัญชาการกองทัพไทย
แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กองบัญชาการกองทัพไทย
1.ขั้นตอนการให้บริการของระบบฯ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว *
2.ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการของระบบฯ *
3.ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง *
4.ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ *
5.มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการระบบฯ *
6.ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ *
7.ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ *
8.ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของระบบฯ *
9.ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของระบบฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms