Survey I Wire
Delovna aktivnost
1.1 Država prebivališča: *
1.2 Področje gospodarske dejavnosti (Če opravljate več kot eno aktivnost, je možnih več odgovorov.)
Občasno
Da
Novinar
Ilustrator / karikaturist
Založništvo
Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
Radijska, televizijska in telekomunikacijska dejavnost
Oblikovanje in programiranje spletnih strani
Fotografska dejavnost
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Pravne dejavnosti
Pravno svetovanje na področju delovnega prava
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Podjetniško in poslovno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Svetovanje na področju javnih politik
Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Trženjsko svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Oglaševanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Grafično oblikovanje
Prevajanje in tolmačenje
Arheolog
Svetovanje na področju kartografije, geologije in ekologije
Drugo strokovno in znanstveno svetovanje
Finančno svetovanje
Dejavnost zavarovalniških agentov
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (dejavnost režiserjev, producentov, vodij gledaliških skupin, scenaristov, postavljavcev kulis, odrskih delavcev, kostumografov, tehnikov za odrsko razsvetljavo ipd.)
Dejavnost samostojnih upodabljajočih umetnikov, kot so kiparji, slikarji, ilustratorji, risarji, bakrorezci, graverji ipd
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Izobraževanje in usposabljanje
Splošna ali specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge dejavnosti za zdravje
Veterinarstvo
Storitve socialnega varstva
Dejavnosti za izboljševanje telesnega počutja in za sprostitev
Drugo
Clear selection
1.3 Drugo (prosim navedite):
1.4 V kakšni pravni obliki opravljate svoje delo?
Občasno
Da
Samozaposlen (s.p.)
Popoldanski s.p.
Samozaposlen v kulturi
D.o.o.
Avtorska ali podjemna pogodba
Pogodba o delu
Honorarna zaposlitev
Clear selection
1.5 Ali ste občasno zaposleni tudi za krajši delovni čas? *
1.6 Ali vaše aktivnosti izvajate sočasno z zaposlitvijo za polni delovni čas? *
1.7 Ali ste imeli v letu 2016 dodatne vire prihodkov? Katere? *
Nikoli
Občasno
Pogosto
Vedno
Dohodki iz naslova zaposlitve za nedoločen čas
Dohodki iz naslova zaposlitve za določen čas
Pokojnina
Kapitalski dobički in/ali vrednostni papirji
Dohodki od oddajanja nepremičnin
Siva ekonomija
1.8 Ali zaposlujete delavce? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy