ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือนอาชีวศึกษา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
วัน/เดือน/ปีที่เกิด
วว/ดด/พ.ศ. (ตย. 20/05/2511)
อายุ
(ปี)
ศาสนา
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
สาขาวิชา *
ตำแหน่ง-ระดับ *
ปฏิบัติงานอื่นๆ
(โปรดระบุ)
สถานที่ทำงาน *
(ปัจจุบัน)
ที่อยู่สถานที่ทำงาน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/จัดส่งเอกสาร *
โทรศัพท์มือถือ *
(ตย. 081-xxxxxxx)
โทรศัพท์บ้าน
(ตย. 02-xxxxxxx)
โทรสาร
(ตย. 02-xxxxxxx)
E-mail
ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษ ดังนี้ (โปรดระบุ)
1.ด้านวิชาการ
2.ด้านกีฬา
3.ด้านดนตรี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมที่ต้องการ ได้แก่
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด และชดใช้ค่าเสียหายต่อชมรมที่เกิดจากการกระทำของข้าพเจ้าทุกประการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy