การเตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงกรรมมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงกรรมมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 กรกฏาคม 2561
รหัสโครงการ *
Your answer
โครงการวิจัยของท่าน เหมือนหรือแตกต่างจากโครงการอื่น (ซ้ำซ้อนหรือไม่) *
Your answer
โครงการวิจัยของท่านเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดพะเยาหรือประเทศชาติอย่างไร *
Your answer
วัตถุประสงค์ของโครงการ (พอสังเขป) *
Your answer
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (พอสังเขป *
Your answer
Output (ผลผลิต) จากโครงการวิจัย *
Your answer
Outcome (ผลลัพธ์) ของโครงการวิจัย *
Your answer
Impact (ผลกระทบ) ที่คาดว่าจะได้รับ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy