แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-881026
ชื่อ-นามสกุล *
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนธรรมดา) *
กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน-นักเรียน *
วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (ตัวอย่าง ป.6) *
จบการศึกษาจากโรงเรียน....... อำเภอ...........จังหวัด.... *
เกรดเฉลี่ยรวม ( ตัวอย่าง 2.00 ) *
ที่อยู่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ( ตัวอย่าง 25 ม.5 บ.หนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ) *
เบอร์โทรศัพท์ (นักเรียน) *
ชื่อ-นามสกุล บิดา *
อาชีพ (บิดา) *
เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) *
ชื่อ-นามสกุล (มารดา) *
อาชีพ (มารดา) *
เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) *
ความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ/ด้านกีฬา/อื่นๆ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร. Report Abuse