แบบประเมินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ จังหวัดตราด - จันทบุรี - สระแก้ว (วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
สถานะ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด) (4 = มาก) (3 = ปานกลาง) (2 = น้อย) (1 = น้อยที่สุด)
หัวข้อการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการไปทัศนศึกษาครั้งนี้
2. สถานที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาในครั้งนี้
3. ความรู้ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษา
4. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา
6. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
7. การดูแลเอาใจใส่ของคณะครู
8. นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ไปทัศนศึกษา
9. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
*
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service