Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. TERAS PERKHIDMATAN

  Sila jawab soalan S06 hingga S32 (yang mana berkaitan) dengan nyatakan tahap kepuasan anda berdasarkan skala berikut :

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Penyelidikan dan Pembangunan

  Sila jawab soalan berikut berdasarkan perkhidmatan yang anda terima
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sila jawab soalan berikut berdasarkan perkhidmatan yang anda terima
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV. Pembekalan Data

  Pada pendapat anda, adakah Landuse Portal JPBD :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Pada pendapat anda, adakah perkara-perkara di atas:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question