Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja
Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach".
Dołącz do projektu i zorganizuj w swojej bibliotece klub kreatywności– miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli tworzyć, eksperymentować, uczyć się przez zabawę, odkrywać pasje i rozwijać różne umiejętności, korzystając z dostępnych w bibliotece narzędzi i technologii. Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2020 r.
Dane biblioteki
Pełna nazwa biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): ulica, numer budynku *
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): kod pocztowy, miejscowość *
Nazwa gminy, w której ma siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Województwo, w którym ma swoją siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) - prosimy wybrać z listy *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie projektu *
POMYSŁ NA KONCEPCJĘ KLUBU KREATYWNOŚCI
Prosimy o opisanie niżej swojego pomysłu na klub, biorąc pod uwagę takie kwestie, jak: kto będzie korzystał z klubu, jak będzie zorganizowany klub, jakie działania będą prowadzone, czy biblioteka zaangażuje partnerów (i jakich), w jaki sposób zostaną wykorzystane środki dotacji i zasoby własne biblioteki.
Użytkownicy klubu (np. grupa wiekowa, grupa zainteresowań, grupa ze specjalnymi potrzebami) *
Organizacja klubu (np. kącik w bibliotece, kącik mobilny, regularne zajęcia, nazwa odpowiadająca wybranej formule) *
Planowane działania (np. tematyka działań, zasady, formy prowadzenia, przykłady) *
Partnerzy (kto będzie zaangażowany w prowadzenie klubu i w jakiej formie, np. instytucje i organizacje partnerskie, lokalni twórcy, rzemieślnicy itp.) *
Sposób wykorzystania środków dotacji i zaangażowanie własnych zasobów biblioteki (wstępna kalkulacja, informacja o wkładzie własnym w formie finansowej i/lub niefinansowej) *
Zasoby i zdolność instytucjonalna
Prosimy o krótki opis zasobów, jakimi dysponuje biblioteka, by móc zorganizować i prowadzić klub kreatywności. Prosimy o uwzględnienie takich kwestii jak: miejsce, w którym będzie działał klub i osoba lub osoby, któe będą zaangażowane w prowadzenie klubu.
Miejsce, które biblioteka może przeznaczyć na klub (przestrzeń, którą biblioteka ma do dyspozycji – gdzie, jak duża, w jaki sposób odpowiada zaproponowanej koncepcji) *
Opiekun/opiekunka (osoba, która będzie prowadzić klub – jakie ma kompetencje i predyspozycje) *
Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17. Dane przetwarzane będą w celach związanych z naborem do projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja" oraz z w celach związanych z realizacją projektu (w tym jego monitoringiem i ewaluacją). Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze do projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja". *
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią Regulaminu naboru do projektu ""Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja". *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FRSI. Report Abuse