แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการอบรมปฏิบัติสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอพลิเคชั่น Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยมีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังด้านล่างนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
1.4 ปฏิบัติการสอนระดับชั้น *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy