IKASTETXEAREN EBALUAZIOA (17/18) / EVALUACIÓN DE CENTRO (17/18)
2017-2018 ikasturtean ikastetxeei emandako laguntza. / Acompañamiento a centros educativos curso 2017-18.
HIRITARTASUN GLOBALERAKO HEZKUNTZA ERALDATZAILEAREN aldeko lana sustatze aldera, oso garrantzitsua da zuen ikastetxean zer landu duzuen hobeto jakiten lagunduko digun informazioa edukitzea, bai eta jakitea zenbateraino parte hartu duen hezkuntza-komunitateak eta zein den zuen balorazioa ere. Ikastetxeko harremanetarako pertsona zaren aldetik jo dugu zuregana, eta horregatik eskatu nahi dizugu betetzeko, ahal duzun neurrian, 2017-2018 ikasturtearen joanean egin duzuen lanari buruzko zenbait datu. /
Para favorecer nuestro trabajo de EDUCACIÓN TRANSFORMADORA POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL es importante contar con información que nos ayude a conocer mejor el trabajo realizado en tu centro, la implicación de la comunidad educativa y vuestra valoración general. Nos dirigimos a ti como persona de contacto en el centro y te pedimos que nos completes, en la medida que te sea posible, algunos datos sobre el trabajo realizado durante este curso 2017-18.
1. Ikastetxea / Centro Educativo *
Your answer
2. Udalerria / Municipio *
Your answer
3. Lurraldea / Territorio *
4. ALBOANen proposamenetan parte hartu duen irakasle-kopurua. / Número de profesorado implicado en las propuestas ALBOAN. *
Your answer
5. ALBOANen proposamenetan parte hartu duen ikasle-kopurua. / Número de alumnado implicado en las propuestas ALBOAN. *
Your answer
6. ALBOANen zer proposamen landu dituzue? / ¿Qué propuestas de ALBOAN habéis desarrollado en el centro? *
Required
7. Proposamen bakoitzari buruzko oharrak eta iruzkinak: / Observaciones y comentarios sobre cada propuesta concreta:
Your answer
8. Zure hezitzeko esperientzia bidali: http://edukalboan.alboan.org/eu/hezitzeko-esperientziak / Envíanos tu experiencia educativa: http://edukalboan.alboan.org/experiencia-educativa/
Your answer
9. Zer hezkuntza-mailatan landu dituzue? / Niveles educativos en los que se ha trabajado. *
Required
10. Zenbat saioetan landu dituzue ALBOANen proposamenak? / Número de sesiones en las que se han trabajado las propuestas de ALBOAN. *
11. Zein hizkuntzetan landu dituzue proposamenak? / ¿En qué idiomas habéis aplicado las propuestas? *
Required
12. Zein izan da familien parte hartzea proposamenetan? / ¿Cuál ha sido la implicación de las familias en estas propuestas?
Your answer
13. ALBOANen laguntzaz. / Sobre el acompañamiento de ALBOAN. *
1 Ez nago batere ados.
2 Ez nago ados.
3 Ados nago.
4 Erabat ados nago.
Landutako gaiak eta materialak bat datoz ikastetxeak dituen asmoekin. / Las temáticas y materiales trabajados han dado respuesta a los intereses del centro.
Laguntza, oro har, premietara egokitu da. / En general el acompañamiento realizado se ha adecuado a las necesidades.
Proposatutako metodologiek parte-hartzea bultzatzen dute, eta koherenteak dira lortu nahi ditugun helburuekiko eta edukiekiko. / Las metodologías propuestas facilitan la participación y son coherentes con los objetivos y contenidos que buscamos.
14. Zer satisfazio-maila du, oro har, zure ikastetxeak ALBOAN elkartearen lanari dagokionez? / Valora el grado de satisfacción general de tu centro con el trabajo de ALBOAN. *
Ez nago gustura. - No estoy satisfecha/o.
Oso pozik. - Estoy muy satisfecha(o.
15. Hobetzeko proposamenak: / Propuestas de mejora:
Your answer
16. ALBOANen EDUKALBOAN-Elkartasunaren aldeko hezitzaileen Sarean parte hartzen al duzu? / ¿Formas parte de la Red Edukalboan? *
Mila esker, zure denbora eskaintzeagatik eta parte hartzeagatik! / ¡Muchas gracias por tu tiempo y participación!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FUNDACIÓN ALBOAN. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms