Bahagian Teknologi Maklumat

Borang soal selidik ini, adalah untuk mengkaji keperluan latihan yang diperlukan oleh Pegawai dan Kakitangan MDSB. Menganalisis sumber dan bahan yang diperlukan oleh kakitangan untuk menghasilkan kerja yang efektif. Selain itu juga, borang soal selidik ini membantu menilai kecekapan dan kompetensi pegawai dan kakitangan MDSB.
  This is a required question
  This is a required question
  Pengurusan Portal
  Microsoft Office
  Emel / Internet
  Executive information system (EIS) / geographical information system
  Multimedia
  Pennyenggaraan Komputer
  Keselamatan Ict
  Pemprograman Aplikasi Komputer
  Kursus Pengurusan Masa
  Kursus Pengurusan Dokumen & Rekod (MS Iso 9001:2000)
  Pengurusan Fail & Rekod
  Bengkel E-Perolehan
  Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi
  Pembangunan Modal Insan
  Kecemerlangan Kerjaya
  Pembangunan Individu Dan Organisasi Berintegriti
  English Camp
  Enhancing Networking Skills
  Please enter one response per row
  This is a required question