நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 2020 பாடம் :-சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் , தரம் -11
மாணவர்களின் கவனத்திற்கு:-
பரீட்சை நேரம்:-9.00AM-12.05PM & 6.30PM-9.30PM
தாங்கள் பரீட்சையினை குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் முடிப்பதற்கு முயற்சிக்கவும்.
www.battizone.sch.lk
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy