ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ / ระบบ CCTV

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบโซลล่าเซลล์และพลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ รวมถึง การคำนวนอัตราการคุ้มค่าการลงทุน

2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ตามแผนแม่บทระบบพลังงานทดแทนที่สะอาด สามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้า
ตามประกาศ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หน่วยงานราชการต้องการ

3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา อย่างมืออาชีพ

4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)

5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการ Open Solar cell Service Center (ศูนย์ให้บริการโซล่าเซลล์ประจำจังหวัด ตามความร่วมมือระหว่าง โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.คอม กรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกียวข้อง

6.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการพึ่งตนเอง ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต Solar Cell ด้วยการสร้างระบบร้านค้าหรือหน้าร้าน online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี

8.ร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง เป็นองค์กรเพื่อความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ นิสิต Solar Cell ทุกรุ่น เช่น สหกรณ์ เป็นต้น

9.ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ระบบการสร้างพลังงานให้ชุมชน ร่วมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใช้เอง ช่วยชาติประหยัด พัฒนาชาติไทย ส่งออกเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการสร้างพลังงานใช้ได้เอง


*หมายเหตุ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

A.ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องารศึกษามาประบุทธใช้ในบ้านหรือการเกษตร

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท (กรณ๊เป็นการส่วนตัว)
(ขออนุญาติสงวนสิทธิ์ยกเว้น พระ, สามเณร ,แม่ชี เพราะไม่สะดวกในการเตรียมการ)

B.สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประกอบกิจการ
1.ต้องมีพื้นฐานเรื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนนิค
2.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด ดาวเทียม
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์

3.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนการค้า
-สำเนา ภพ.20
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ Open Solra cell Service Center ของ โครงการ )

ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัครเท่านั้น

สงสัยหรือลงทะเบียนไม่ได้
สอบได้ที่

Line
mrkai999

online 24 Hr.

สอบถาม
06-1404-8882
09.00-20.00

หรือ email แจ้งปัญหามาที่ mrkai999solarcell@gmail.com

อบรมฟรี โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0
ทดสอบประสิทธิ์ภาพ ของปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร
ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว @สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นนทบุรี สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 15/2560
ประเภทของการสัมมนา ที่ท่านต้องการสมัคร *
กรุณาระบุ โครงการสัมมนาที่ท่านต้องการ
ชื่อของท่าน *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม หน้าชื่อ (ระบบจะมีปัญหาในการค้นหาชื่อของท่าน
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชื่อ ห้าง ร้าน บริษัท องค์กร *
หากไม่มีร้านใส่ชื่อของเล่น ของท่าน
Your answer
ที่อยู่ร้านปัจจุบัน เลขที่ *
Your answer
อาคาร
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
ถนน *
Your answer
ซอย *
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
Email *
Your answer
Line ID *
Your answer
เขียนเล่าประวัติตัวเอง แนะนำตนเองว่าได้รับความรู้การติดตั้งSolar Cell / CCTV / โครงการ การเกษตร 4.0 แล้วจะนำไปช่วยชาติได้ในด้านใด ส่งพร้อม (สำเนาบัตรประชาชนพร้อมขีดคล่อมในสำเนาบัตร) หลักฐานมาที่ mrkai999solarcell@gmail.com แจ้งการส่งเอกสารมาที่ Line mrkai999 *
ท่านส่งเอกสารใดมาบ้าง
หมายเลขบัตรประชาชน *
กรุณากรอกหมายเลข 13 หลัก ให้ถูกต้อง
Your answer
user ของท่านใน facebook *
กรุณาใส่ user ของท่านในเวป facebook ไม่ใส่หรือกรอกไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ร้าน *
02 หรือ 042 ใส่ติดกันห้ามใช้เครื่องหมาย
Your answer
หมายเลขมือถือ *
เพื่อส่ง SMS หรือ ติดต่อท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ ใส่ติดกันห้ามใช้เครื่องหมาย
Your answer
Email ของท่าน กรุณาใช้เมลลเดียวกับที่ใช้ facebook *
เพื่อความสะดวกในการสื่อสารและแจ้งสิทธิ์การได้รับคัดเลือกเข้าอบรม
Your answer
สนับสนุนโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สนับสนุนระบบและอุปกรณ์ by โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms