Dotazník pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na zisťovanie kvality vzdelávania
Vážení študenti,

vedenie Fakulty sociálnych vied UCM na základe snahy o zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a získavania spätnej väzby k pedagogickému výkonu zamestnancov ako aj zisťovania spokojnosti s materiálnym, technickým vybavením fakulty si Vás v tejto súvislosti dovoľuje požiadať o spoluprácu. Vyplňte, prosím, tento dotazník. Jeho vyplnenie je dobrovoľné a anonymné. Svoje odpovede zaznačte do príslušného políčka, prípadne vypíšte odpoveď do vyznačených riadkov podľa inštrukcie v otázke.
Vedenie FSV UCM v Trnave

Študijné zaradenie
Váš študijný program: *
Vyberte 1 možnosť zo zoznamu nižšie
Váš ročník štúdia: *
Vyberte 1 možnosť zo zoznamu nižšie
Vaša forma štúdia: *
ČASŤ 1. - SPOKOJNOSŤ S KVALITOU VÝUČBY
Štúdium na našej fakulte ste si vybrali z dôvodu
Ako ste spokojná/ý s tým, že ste si vybrali študijný program, ktorý študujete? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste nespokojná/ý, uveďte s čím *
Your answer
Ako ste spokojná/ý s informovanosťou študentov FSV (informácie o dianí na fakulte, o zmenách v štúdiu, a pod.) v dostatočnom časovom predstihu? *
2 - Informovanosť na FSV je v tomto smere skôr dobrá; 3 - Informovanosť na FSV je v tomto smere skôr zlá (nevyhovujúca)
Informovanosť na FSV je v tomto smere veľmi dobrá
Informovanosť na FSV je v tomto smere veľmi zlá
Ako ste spokojná/ý s priebehom a organizáciou štúdia. Prosím oznámkujte nasledujúce položky podľa miery spokojnosti. *
Použite nasledujúcu škálu: A - výborná, B - veľmi dobrá, C - dobrá, D - dostatočná, E - uspokojivá, FX - nedostatočná
A
B
C
D
E
FX
S dostupnosťou študijnej literatúry (vôbec)
S osobným kontaktom s vyučujúcim
S e-mailovým kontaktom s vyučujúcim
S počtom samostatne riešených seminárov
S prítomnosťou pedagógov v čase konzultačných hodín
S možnosťou vyjadrovať sa k obsahu študijných programov
Aká je Vaša miera spokojnosti s ponukou predmetov, ktoré študujete? *
Veľmi spokojná/ý
Som veľmi nespokojná/ý
ČASŤ 2 - Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov
Ako ste spokojná/ý s dostupnosťou informačno-komunikačných technológií v budove na Bučianskej ul. a v budove JAMA? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ako ste spokojná/ý so službami knižnice FSV? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste v predchádzajúcej otázke o službách knižnice FSV UCM označili stupeň 3 alebo 4, prosím uveďte Váš dôvod nespokojnosti.
Your answer
Ako ste spokojná/ý s prístupom zamestnancov študijného oddelenia fakulty? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste v predchádzajúcej otázke o prístupe zamestnancov študijného oddelenia fakulty označili stupeň 3 alebo 4, prosím uveďte Váš dôvod nespokojnosti.
Your answer
Ako ste spokojná/ý s prístupom zamestnancov a úradnými hodinami študijného oddelenia na rektoráte? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste v predchádzajúcej otázke o označili stupeň 3 alebo 4, prosím uveďte Váš dôvod nespokojnosti.
Your answer
Ako ste spokojná/ý s prístupom nepedagogických zamestnancov fakulty (napr. dekanát)? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste v predchádzajúcej otázke o službách označili stupeň 3 alebo 4, prosím uveďte Váš dôvod nespokojnosti.
Your answer
Ako ste spokojná/ý s informovanosťou a dostupnosťou informácií o problematike súvisiacej so štúdiom? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste v predchádzajúcej otázke označili stupeň 3 alebo 4, prosím uveďte Váš dôvod nespokojnosti.
Your answer
Ako ste spokojná/ý s ubytovacími možnosťami poskytovanými na UCM? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ako ste spokojná/ý s možnosťami stravovania na UCM? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ako ste spokojná/ý s kultúrnymi a športovými možnosťami na FSV UCM a celkovo na UCM? *
2 - som skôr spokojná/ý; 3 - som skôr nespokojná/ý
som veľmi spokojná/ý
som veľmi nespokojná/ý
Ak ste v predchádzajúcej otázke označili stupeň 3 a 4, prosím, uveďte dôvod nespokojnosti alebo aké aktivity by ste uvítali?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service