Tankové dni LAUGARÍCIO 2020 PRIHLÁŠKA Tank days Laugaricio 2020 Registration
KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE LAUGARÍCIO UVÁDZA TANKOVÉ DNI LAUGARÍCIO 24. - 28. JÚN 2020
Tankove dni Laugaricio – Tank days Laugaricio 24th - 28th June 2020
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA / Participant's registration
V prípade viacerých vozidiel ich píšte za sebou a oddelujte bodkočiarkou /
In case of more vehicles, write in a row and separate by a semicolon
NÁZOV KLUBU / NAME OF CLUB *
PREDSEDA KLUBU (ZODPOVEDNÁ OSOBA) / Club president (Responsible person) *
VOJENSKÉ VOZIDLÁ / Military vehicles
V prípade viacerých vozidiel ich píšte za sebou a oddelujte bodkočiarkou / In case of more vehicles, write in a row and separate by a semicolon
Značka, Model, Typ / Mark, Model, Typ *
Rok / Year *
Krajina pôvodu / Country of origin *
Registračné číslo (EČV) / Registration/number plate
pokiaľ vozidlo má EČV / if the vehicle has reg/No plate
Ďalšie informácie, história / Additional informations, history
TÁBOR / Military camp
Požadovaná plocha je veľmi dôležitý údaj.
Requred area is very important entry.
POŽADOVANÁ PLOCHA / REQUIRED AREA *
DOLEŽITÝ ÚDAJ / IMPORTANT ENTRY, m2
Tématika, roky / Theme, Year/Period
Počet účastníkov / number of participants
predpoklad / estimation
ONLY THE FOREIGN PARTICIPANTS - IMPORT LICENCES / LEN PRE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV - DOVOZNÉ POVOLENIA
Because of the need of equipment import licenses for military equipment such as armored vehicles or weapons and the permits, we ask participants to fill out the following table until/NLT 20/05/2019 and send to us. We will get all the licenses necessary for Slovakia. At the same time they get from us on request permission to be allowed to drive lorries also on Saturday and Sunday in Slovakia. These formalities we do for free.

Z dôvodu potreby vybavenia dovozných povolení pre vojenský materiál ako obrnená technika a strelné zbrane, žiadame zahraničných návštevníkov o vyplnenie priloženej tabuľky do 20. 5. 2020
Názov techniky alebo zbrane / Name of vehicle or weapon
Číslo podvozku (len v prípade techniky) / Chassis number (only vehicles)
Číslo motoru (len v prípade techniky) / Engine number (only vehicles)
Číslo zbrane, zbraňového systému / Weapon or weapon system number
Typ zbrane / Type of weapon
Názov techniky alebo zbrane 2 / Name of 2nd vehicle or weapon
Číslo podvozku (len v prípade techniky) 2 / Chassis number of 2nd vehicle (only vehicles)
Číslo motoru (len v prípade techniky) 2 / Engine number of 2nd vehicle (only vehicles)
Číslo zbrane, zbraňového systému 2 / 2nd weapon or weapon system number
Typ zbrane 2 / Type of 2nd weapon
PODPIS / Signature
Potvrdzujem týmto, že organizátori alebo ich zástupcovia nemusia prevziať nijakú zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo úraz pôsobený na prihlásených vozidlách alebo prihláseným osobám. Účasť na akcii Tankové dni Laugarício je na vlastné nebezpečie účastníka. Budem(e) sa riadiť pravidlami podujatia a inštrukciami usporiadateľov. Beriem na vedomie, že v prípade porušenia môžem byť vylúčený z podujatia. Nepoužijeme žiadne svetlice alebo inú pyrotechniku v areáli podujatia. /

Hereby I accept that the organizers or their representatives may not assume any liability for any loss, damage or injury by acting on the subscribers registered vehicles or persons. Participation in action Tank days Laugarício is at own risk of the participant. I (we) shall to follow the rules and instructions of the event organizers. I note that in case of violation can be excluded from the event. We will not use any flares or other pyrotechnic in the event area.
Meno / Name *
Dátum / Date *
Kontakt - telefón / Contact - phone No.
My, usporiadatelia, si vyhradzujeme právo zamietnuť vstup na akciu.
We, the organizers, reserve the right to refuse entry to the event.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy