Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov v nemocniciach Trenčianskeho kraja(TSK)
Vážená pacientka,
vážený  pacient,

   Naša nemocnica sa snaží zlepšovať ako odbornú úroveň svojich služieb tak aj podmienky pobytu pacientov na všetkých oddeleniach.

   Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste pomocou tohto dotazníka vyjadrili svoje skúsenosti a pocity z Vášho pobytu v našej nemocnici.

   Vašu odpoveď vyznačte podľa povahy otázky slovne, číselne alebo zakrúžkovaním. Pri odpovedi vyznačte len jednu možnosť.

   Získané informácie chceme použiť na zlepšenie organizácie našej práce, na zlepšenie vzťahu medzi zdravotníckym personálom a pacientmi a na zlepšenie ostatných podmienok pobytu.

  Charakter týchto informácií je dôverný, preto vyplnený dotazník nemusíte podpisovať.

   Na záver Vám vyjadrujeme svoju vďaku za Vašu ochotu.


                                                                                                       Riaditeľ nemocnice
Sign in to Google to save your progress. Learn more
A. DEMOGRAFICKÁ ČASŤ
1. Pohlavie *
2. Vek (v rokoch) *
3. Vzdelanie *
4. Stav *
B. SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ČASŤ
5. Aký je Váš sociálno-pracovný stav? *
C. ANAMNESTICKÁ ČASŤ
6. Ako dlho máte diagnostikované ochorenie, pre, ktoré ste boli hospitalizovaný/hospitalizovaná?  Napíšte do pola :.                                                                        v rokoch: ........... / v mesiacoch: ........... / v týždňoch: ........... *
D. PREDNEMOCNIČNÁ ČASŤ
7. Váš pobyt v nemocnici bol *
8. K pobytu v nemocnici Vás objednal *
9. Objednanie bolo realizované: *
10. Do nemocnice ste sa dostali *
E. NEMOCNIČNÁ ČASŤ
11. Ako ste porozumeli dôvodu, prečo ste museli byť hospitalizovaný/-á? *
Vôbec
Slabo
Dobre
Veľmi dobre
Výborne
‌‌‌‌
12. Koľko času uplynulo od Vášho príchodu na prijímaciu ambulanciu až po uloženie na posteľ na oddelení? *
Do 1 hodiny
Do 2 hodín
Do 3 hodín
Do 4 hodín
Viac ako 4 hodiny
‌‌
13. Starostlivosť lekárov na oddelení hodnotíte *
Zle
Nedostatočne
Dobre
Veľmi dobre
Výborne
‌‌
14. Starostlivosť zdravotných sestier na oddelení hodnotíte *
Zle
Nedostatočne
Dobre
Veľmi dobre
Výborne
‌‌
15. Starostlivosť Vašej rodiny hodnotíte *
Zle
Nedostatočne
Dobre
Veľmi dobre
Výborne
‌‌
16. Čistota podláh a nábytku na oddelení bola *
Zle
Nedostatočne
Dobre
Veľmi dobre
Výborne
‌‌
17. Čistota sociálnych zariadení (WC, sprchy, kúpeľne) bola *
Zlá
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌ ‌‌
18. Možnosť pripojenia na internet bola *
Zlá alebo žiadna
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌
19. Možnosť pozerania televízie bola *
Zlá alebo žiadna
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌
20. Možnosť kúpy dennej tlače a časopisov bola *
Zlá alebo žiadna
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi Dobrá
Výborná
‌‌
21. Kvalita stravy bola *
Zlá
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌
22. Kultúra stolovania bola *
Zlá
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌
23. Možnosť návštev príbuzných a známych bola *
Zlá
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌
24. Koľko dní pred odchodom Vám povedali, že budete prepustený z oddelenia? *
25. Kto Vám povedal túto informáciu? *
26. Obsahovala táto informácia nasledovné body? *
Áno
Nie
Dôvod pobytu
Vysvetlenie ochorenia
Informáciu o ďalšej liečbe
Informáciu o pravdepodobnom ďalšom výboji ochorenia
Informáciu o možných komplikáciách
27.   Celková kvalita tejto informácie  o Vašom ochorení  bola *
Zlá
Nedostatočná
Dobrá
Veľmi dobrá
Výborná
‌‌
28. Koľko dní  trval tento Váš pobyt v nemocnici? *
29. Zakrúžkujte číslo, ktoré vyjadruje Vašu celkovú spokojnosť s pobytom v nemocnici: (najhoršia – 0, najlepšia  – 10) *
30. Odporučili by ste túto nemocnicu svojim rodinným príslušníkom a známym, že sa môžu       pokojne dať hospitalizovať, lebo bude o nich dobre postarané? *
Nie
Skôr nie
Ani nie ani áno
Skôr áno
Áno
‌‌
F.  KVALITA ŽIVOTA
31. Zakrúžkujte číslo, ktoré vyjadruje  Vašu kvalitu života v čase, keď ste boli prijatí do nemocnice pre uvedené základné ochorenie: (najhoršia – 0, najlepšia  – 10) *
32.  Zakrúžkujte číslo, ktoré vyjadruje  Vašu súčasnú kvalitu života vzhľadom k základnému ochoreniu (pri odchode z nemocnice): (najhoršia – 0, najlepšia – 10) *
G. PRIPOMIENKY
33. Stručne popíšte 1 vec, ktorá bola pre Vás počas pobytu najdôležitejšia:
34. Stručne popíšte 1 vec, ktorá by sa mala podľa Vás na oddelení zlepšiť:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy