Omgång 4Certifiering för Arbetsintegrerande Sociala Företag. Hösten 2020
SKOOPI har tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute tagit fram en process för certifiering av arbetsintegrerande sociala företag.

Nu kan ert företag bli certifierade enligt denna process. Att certifiera företaget innebär flera fördelar. Ni får en ordentlig genomlysning av verksamheten och kvalitetssäkrar att ni har en bra organisation för att göra goda affärer, samtidigt som ni säkerställer delaktighet och egenmakt hos era deltagare. En certifiering blir också en garant gentemot era kunder och samarbetspartners att ni har en sund och livskraftig verksamhet.

Certifieringen omfattar nio områden
• Verksamhetens ändamål och inriktning
• Finansiella och ekonomiska krav
• Verksamhetens organisation och oberoende/fristående
• Personal och kompetens
• Ansvar och delaktighet i företaget
• Miljömässig hållbarhet
• Socialt ansvarstagande
• Ledningssystem
• Arbetsmiljökrav

Krav
För att antas måste er verksamhet följa den officiella svenska definitionen av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) tillsammans med SKOOPIs förtydligande:

1. Arbetsintegrerande sociala företag driver nä-ringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
- Ett ASF har som ambition att skapa anställningar inom företaget.
- Företag som enbart bedriver praktik/arbetsträning och motsvarande utan att under en längre tid anställa ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
- En del av ett företag kan betraktas som ett ASF om det är en egen resultatenhet och den resultatenheten arbetar enligt denna definition.

2. De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
- Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
- Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
- Det är positivt att medarbetare har möjlighet att bli delägare/medlemmar.

3. De i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
- Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
- Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
- Den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen.
- Ett ASF kan använda en del av sin vinst/sitt överskott till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.

4. De är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
- Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
- Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att det inte är möjligt med handledare som är anställda av offentlig sektor.

5. Ni behöver även redovisa en godkänd årsredovisning där er balansomslutning (totalen) framgår.

6. Övriga krav framgår av ert SIS-dokument. För att kunna genomföra certifieringsarbetet behöver ni köpa den SIS specifikation som ligger till grund för certifieringen. I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav. Kostnaden för SIS specifikationen är 755 kronor och den laddar du ned och betalar här https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/verksamhetsstyrning-och-etik/sis-pas-102018/

Ansök före den 12 augusti då startar certifieringen den 27 augusti och avslutas före jul 2020.

Det är ett omfattande arbete att certifiera en verksamhet. Räkna med att arbetet tar cirka 4 månader.

Att delta i certifieringen kostar 4 000 kr exkl moms.

Utbildning och handledning sker digitalt via Zoom och vi använder Loops som är en digital plattform där vi skapar, delar och använder material för certifieringen. Detta för att alla på företaget ska ha möjlighet att delta och för att spara på miljön och undvika resor. Varje företag som vill certifieras får en egen handledare från SKOOPI. Det krävs inte några förkunskaper för att delta i arbetet.

Efter godkänt arbete får företaget ett intyg som visar att den är certifierad av Skoopi och SIS standard som är giltigt i 2 år.

Genom att fylla i formuläret nedan och skicka det godkänner du vidare kontakt och att dina uppgifter används i enlighet med GDPR.

Vid frågor kontakta gärna info@skoopi.coop eller ring Viktoria Carlsén tel 073- 650 21 30.

Omgång 4 genomförs med stöd av våra partners och i samarbete med ASF-Akademin: Tillväxtverket, Coompanion, KFO, Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden (ESF).
Har ni har köpt och läst dokumentet hos SIS (inget krav att köpa innan ni antas men här finns all information men tydligt innehåll för certifieringen) *
Required
Vilka i ert ASF har varit delaktiga i beslutet om att ansöka om certifiering? Ni kan kryssa i fler än en ruta.
Styrelsen
Medlemsmöte
Möte anställda och medarbetare
Delaktiga i beslutet
Vi har tagit del av kriterierna för ASF och de stämmer väl in på vår verksamhet? *
Är ni medlemmar i SKOOPI? (ej krav för antagning) *
Har ni policys, dokumentation eller intyg inom dessa områden? (se allt innehåll i SIS-dokumentet ni köpt) *
Klar
Påbörjad
Ej påbörjad
Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
Finansiella och ekonomiska krav
Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
Krav på personal och kompetens
Ansvar och delaktighet i företaget
Krav ang miljömässig hållbarhet
Krav på ledningssystem
Arbetsmiljökrav
Vad heter ert ASF? *
Your answer
Gatuadress, postnummer och ort *
Your answer
Organisationsnummer *
Your answer
Juridisk form av ert företag? *
Namn på den som gör ansökan, kontaktperson *
Your answer
Telefonnummer kontaktperson *
Your answer
Mejladress kontaktperson *
Your answer
Hemsida till ert ASF
Your answer
Presentation av ert ASF, era affärsidéer inklusive arbetsintegrerande verksamhet *
Your answer
Kan de som arbetar i ert ASF bli medlemmar eller delägare? *
Beskriv hur ert ASF arbetar med delaktighet (empowerment) vid introduktion av nya medarbetare och vid löpande verksamhet? *
Your answer
På vilket sätt deltar medarbetarna i beslut om t.ex ekonomi, affärsverksamhet och egna arbetsuppgifter? *
Your answer
Hur fördelas överskott/vinst i ert ASF? *
Your answer
Beskriv era relationer till offentlig sektor? *
Your answer
Här kan du skriva om det är något övrigt du vill berätta för oss
Your answer
Hur fick du reda på möjligheten att bli certifierad hos SKOOPI? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy