Certifiering för Arbetsintegrerande Sociala Företag Omgång 6 ansök senast 3 december 2021.                               Processen genomförs våren 2022 (ny period!)        ************************************
SKOOPI har tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute tagit fram en process för certifiering av arbetsintegrerande sociala företag. Denna omgång av certifieringen är den 19 januari - 4 maj 2022 (obs nytt datum!).  

Ert företag kan certifieras enligt denna specifikation. Att certifiera företaget innebär flera fördelar. Ni får en ordentlig genomlysning av verksamheten och kvalitetssäkrar att ni har en bra organisation för att göra goda affärer, samtidigt som ni säkerställer delaktighet och egenmakt hos era deltagare. En certifiering blir också en garant gentemot era kunder och samarbetspartners att ni har en sund och livskraftig verksamhet.

Certifieringen omfattar nio områden
Verksamhetens ändamål och inriktning
Finansiella och ekonomiska krav
Verksamhetens organisation och oberoende/fristående
Personal och kompetens
Ansvar och delaktighet i företaget
Miljömässig hållbarhet
Socialt ansvarstagande
Ledningssystem
Arbetsmiljökrav

Krav
För att antas måste er verksamhet följa den officiella svenska definitionen av Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) tillsammans med SKOOPI:s förtydligande kriterier.

1. ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i arbetslivet.
- Företagens främsta syfte är social och yrkesmässig integration av målgruppen - personer som pga funktionsnedsättning eller av andra skäl har svårt att komma in och få fäste på arbetsmarknaden.
- Ett ASF har som ambition att skapa hållbara anställningar i företaget för personer ur ovanstående beskrivna målgrupp.
- Företag som under en längre tid enbart bedriver praktik, arbetsträning och motsvarande utan att ha anställda ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ett ASF.

2. ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
- Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
- Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
- Ett ASF har som ambition att skapa möjligheter till delägande och medlemskap för medarbetarna.

3. ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
- Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
- Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
- Ett ASF eftersträvar låg lönespridning och att den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen beräknat på heltid.
- Ett ASF kan använda vinst/överskott i fastställt bokslut till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.

4. ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
- Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
- Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att handledare som är anställda av offentlig sektor inte har något inflytande över ekonomi och styrning av företaget. De handleder alltid på uppdrag av företagets ledning.

5. Er verksamhet har bedrivits i minst ett år och ni har en godkänd årsredovisning.

6. Övriga krav framgår av ert SIS-dokument. För att kunna genomföra certifieringsarbetet behöver ni köpa den SIS specifikation som ligger till grund för certifieringen. I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav. Kostnaden för SIS specifikationen är 755 kronor. Här är länk till SIS specifikationen: : https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/kvalitet/kvalitetsledning-och-kvalitetssakring/sis-wa-102021/

Ansök senast den 3 december 2021. Certifieringen är den 19 januari -4 maj 2022.

Det är ett omfattande arbete att certifiera en verksamhet. Räkna med att arbetet tar cirka ca 3 månader och mellan 50- 100 timmar i eget arbete.

Att delta i certifieringen kostar 6 000 kr exkl moms, kostnad för SIS-dokument tillkommer.

Utbildning och handledning sker digitalt via Zoom och vi använder preliminärt Loops som är en digital plattform där vi skapar, delar och använder material för certifieringen. Detta för att flera på företaget ska ha möjlighet att delta och för att spara på miljön och undvika resor.

Varje företag som vill certifieras får en egen handledare från SKOOPI. Det krävs inte några förkunskaper för att delta i arbetet.

Efter godkänt arbete får ASF ett certifikat som intygar att ASF är certifierad av SKOOPI och SIS standard som är giltigt i 2 år.

Genom att fylla i formuläret nedan och skicka det godkänner du vidare kontakt och att dina uppgifter används i enlighet med GDPR.

Ni behöver mejla separat med era stadgar, bolagsordning eller motsvarande, likaså registreringsbevis och om möjligt senaste verksamhetsberättelse eller årsredovisning till oss till viktoria@skoopi.coop för att vi ska kunna granska er ansökan!

Vid frågor kontakta gärna viktoria@skoopi.coop eller ring Viktoria Carlsén tel 073- 650 21 30.

*******************************************************************************************
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Har ni har köpt och läst dokumentet hos SIS (inget krav att köpa innan ni antas men här finns all information men tydligt innehåll för certifieringen) *
Required
Vilka i ert ASF har varit delaktiga i beslutet  om att ansöka om certifiering? Ni kan kryssa i fler än en ruta.
Styrelsen
Medlemsmöte
Möte anställda och medarbetare
Delaktiga i beslutet
Vi har tagit del av kriterierna för ASF och de stämmer väl in på vår verksamhet? *
Är ni medlemmar i SKOOPI? (ej krav för antagning) *
Har ni policys, dokumentation eller intyg inom dessa områden? (se allt innehåll i SIS-dokumentet ni köpt) *
Klar
Påbörjad
Ej påbörjad
Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
Finansiella och ekonomiska krav
Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
Krav på personal och kompetens
Ansvar och delaktighet i företaget
Krav ang miljömässig hållbarhet
Krav på ledningssystem
Arbetsmiljökrav
Vad heter ert ASF? *
Gatuadress, postnummer och ort *
Organisationsnummer *
Juridisk form av ert företag? *
Namn på den som gör ansökan, kontaktperson *
Telefonnummer kontaktperson *
Mejladress kontaktperson *
Hemsida till ert ASF
Presentation av ert ASF, era affärsidéer inklusive arbetsintegrerande verksamhet *
Kan de som arbetar i ert ASF bli medlemmar eller delägare? *
Beskriv hur ert ASF arbetar med delaktighet (empowerment) vid introduktion av nya medarbetare och vid löpande verksamhet? *
På vilket sätt deltar medarbetarna i beslut om t.ex ekonomi, affärsverksamhet och egna arbetsuppgifter? *
Hur fördelas överskott/vinst i ert ASF? *
Beskriv era relationer till offentlig sektor? *
Har ni handledare anställda av offentlig sektor hos er?   *
Beskriv kort vilket inflytande de har över er verksamhet (om du svarat Ja på frågan innan)
Här kan du skriva om det är något övrigt du vill berätta för oss
Hur fick du reda på möjligheten att bli certifierad hos SKOOPI? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy