V Beskid Tango Maraton 2019/V Beskid MountainsTango Marathon 2019


Informacje o które pytamy, są konieczne aby zostać uczestnikiem Beskid Tango Maratonu 2019. Nigdy nie dzielimy się tymi informacjami z osobami trzecimi, używamy ich wyłącznie w celu rejestracji na Maraton.
...............................

Information we request is necessary to obtain access to the Beskid MountainsTango Marathon 2019. We would never share your information to third parties. We will only use it to register participants of the Marathon.
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question

  Additional information about you

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Rezerwacja wydarzeń / Events reservation

  This is a required question
  This is a required question