INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS DE MÚSICA A "LA VALL" - Curs 2021-2022
Hola a tots i benvinguts!
Aquí teniu el resum de les propostes musicals a La Vall i el formulari per a fer la inscripció.

RESUM DE LES PROPOSTES:

EDUCACIÓ INFANTIL

- VIOLÍ SUZUKI => 103 euros/mes
Educació infantil (P3, P4 i P5)
Divendres/Dilluns: Franja 15:00 a 16:30
20-30 minuts individuals amb la nena acompanyada del pare/mare + 2 col.lectives al mes

Presentació pels pares del mètode Suzuki => dia i hora a concretar durant la segona quinzena de setembre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D’ESO

- TALLER VIOLÍ o VIOLONCEL => 57 euros/mes
Dimarts / Franja migdia
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre

- TALLER GUITARRA => 57 euros/mes
Dilluns / Franja migdia
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre

- TALLER SAXO, CLARINET O FLAUTA TRAVESSERA => 57 euros/mes
Dilluns o dimarts /franja migdia
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre

- TALLER PIANO => 57 euros/mes
Els dimecres/franja migdia
Sessions col·lectives (en grups de 3 nenes) d'una durada de 45 minuts les classes instrumentals
La periodicitat de les classes serà d'una classe a la setmana + una col.lectiva al trimestre

- ENSEMBLE VOCAL (mínim 4 nenes)=> 30 euros/mes
Dijous/franja migdia
Sessions col·lectives d'una durada de 45 minuts

- LLENGUATGE (mínim 5 nenes) => 24 euros/mes (+ 30 Euros - únic pagament llibre curs i accés web materials
Dimecres (nivell 1) - Dijous (nivell 2) /Franja migdia
Ed Primària
Sessions col·lectives d'una durada de 45 minuts i un mínim de 3 nenes

INFORMACIONS IMPORTANTS:
Reunió amb famílies per presentar el curs:
Convocatòria: El dimecres 29 de setembre a les 20:30h.
Format online a través de la plataforma Zoom (amb link)
Adreçat a totes les famílies interessades per tal de presentar el curs i compartir les informacions
Els mestres contactaran abans de començar amb les famílies per explicar-los el funcionament i el material que necessiten

Calendari i cobraments:
El curs és d’octubre a juny (ambdós mesos inclosos) amb les festes i vacances del calendari escolar
Els cobraments son trimestrals i per domiciliació bancari (3 rebuts l’any)

Per les classes de llenguatge musical:
Cada estudiant necessita per a fer la classe
-el llibre del curs amb el password
-ipad o ordinador amb altaveu i càmera
-bona connexió wifi

Pel que fa a les classes d’instrument:
Si una estudiant no té grup del seu nivell o per motius aliens a l’organització, les classes han de passar a ser individuals, la durada de la classe serà de 20 minuts a la setmana.
En cas de confinament, les classes continuaran en format online
Cada estudiant ha de portar el seu propi instrument (excepte piano)
Si no teniu encara el vostre instrument, espereu a començar el curs i els mestres us orientaran

Activitats complementàries:
Opció de participar en 3 sessions col·lectives (1 per trimestre) a El Musical (dissabte matí)
3 Audicions a l'any a la Vall en format i horari a determinar

La franja de migdies són:
de 1er a 4rt de 13:00 a 13:45h
de 5è et 6è de 13:45 a 14:40h
Nom i Cognoms de la nena *
Data de naixement *
Curs *
Nom de la tutora a La Vall *
Activitat a la que t'inscrius *
Required
Vas fer música extraescolar a "La Vall" l'any passat? *
Required
Has estudiat música en una Escola de Música? *
En cas afirmatiu indica quina Escola i quins estudis has fet fins ara:
Forma de pagament
Els cobraments es faran per domiciliació bancaria en rebut trimestral (3 mesos cada rebut i 3 rebuts l'any) que emet El Musical (Bellaterra Música S.L.).
Heu de retornar el full SEPA omplert per mail a info@elmusical.cat. Descarrega't el document SEPA clicant aquí: http://www.elmusical.cat/docs/curs%202015-2016/SEPA_El_Musical.pdf
Nom del titular del compte bancari *
NIF del titular del compte bancari *
IBAN (24 dígits) *
Nom i Cognom dels pares *
E-mail de contacte *
Telèfon de contacte *
Adreça (Carrer, número, porta...) *
Codi postal i Població *
AUTORITZACIÓ ÚS IMATGES
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. Amb l'enviament d'aquest formulari dono el consentiment a El Musical (Bellaterra Música S.L.)
AUTORITZACIÓ ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS (Només omplir si t'apuntes a l'assignatura de LLENGUATGE)
Per fer l'assignatura de Llenguatge Musical els alumnes reben a principi de curs un usuari i una contrassenya per accedir a l'aula virtual d'El Musical (Plataforma per seguir les classes i on hauran d'accedir des de casa si tenen deures). A part també reben el llibre en format físic.

La gestió d'aquests identificadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci en l'àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l'ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels seus continguts.
Autorització
Clear selection
Observacions
Informació
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals estaran recollides en un fitxer propietat de Bellaterra Música S.L., la finalitat del qual és informar de les activitats i cursos que es realitzen. Us podeu donar de baixa en qualsevol moment enviant un e-mail a info@elmusical.cat
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of El Musical. Report Abuse