Anketa o poznavanju epilepsije, načinima dijagnostike i liječenja, postupanju tijekom epileptičnog napadaja i potrebi specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara iz područja epileptologije
Poštovani,
ovaj anketni upitnik je anoniman, te se provodi u svrhu pribavljanja podataka za izradu diplomskog rada na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.
Anketni upitnik sačinjen je iz šest (6) cjelina. U prvih pet (5) cjelina iznešene su tvrdnje o epilepsiji općenito, dijagnostici i liječenju, postupanju tijekom epileptičnog napadaja, te svakodnevnom funkcioniranju osoba i/ili djece /adolescenata koji se liječe od epilepsije. Posljednja, šesta (6) cjelina, odnosi se na Vaša dosadašnja iskustva o sveobuhvatnosti pruženih informacija, kao i na moguća diskriminirajuća ponašanja od strane šire socijalne sredine.
Sve anketne tvrdnje odnose se podjednako i na muški i na ženski spol.
Za ispunjavanje anketnog upitnika biti će Vam potrebno 15-ak minuta.

Hvala Vam na suradnji.

OPĆI PODATCI
Prije pristupanja rješavanju anketnih tvrdnji, molim Vas da popunite opće podatke, a u svrhu razvrstavanja dobivenih rezultata u podkategorije. Pitanje iz općeg dijela upitnika, a koje se ne odnosi na Vas, preskočite (pitanje duljine liječenja posebno je za osobe koje se liječe od epilepsije i posebno za roditelje/skrbnike djeteta/adolescenta koji se liječi od epilepsije).
SPOL *
Required
GODINE STAROSTI *
Required
STRUČNA SPREMA *
Required
OD EPILEPSIJE SE LIJEČIM (SAMO ZA OSOBE KOJE SE LIJEČE OD EPILEPSIJE)
MOJE DIJETE LIJEČI SE OD EPILEPSIJE (SAMO RODITELJI/SKRBNICI DJECE/ADOLESCENATA KOJI SE LIJEČE OD EPILEPSIJE)
1. TVRDNJE O EPILEPSIJI
*
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Epilepsija je duševna bolest.
Epilepsija je bolest koja se ne može liječiti.
Postoji više vrsta epileptičnih napadaja.
Epileptični napadaji većinom spontano prestaju.
Epilepsija je druga najčešća neurološka bolest.
2. TVRDNJE O DIJAGNOSTICIRANJU EPILEPSIJE
*
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Epilepsija se može dijagnosticirati neuroslikovnim pretragama (magnetska rezonancija-MR, kompjuterizirana tomografija-CT).
Svako trzanje tijela uz poremećaj svijesti epileptični je napadaj.
U rutinsku dijagnostičku procjenu djece nakon prvog epileptičkog napadaja spada i pregled psihologa.
Dijagnoza epilepsije postavlja se temeljem nalaza elektroencefalografije (EEG) i kliničke slike epileptičkog napadaja.
Primjena melatonina za induciranje spavanja mijenja EEG zapis.
Primjena diazepama ne mijenja EEG zapis.
3. TVRDNJE O LIJEČENJU EPILEPSIJE
Antiepileptični lijekovi (AEL) *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Ne zaustavljaju epileptični napadaj kada jednom započne.
Smanjuju pretjeranu električnu aktivnost mozga.
Pojedini utječu na menstrualni ciklus i koncentraciju.
Svi su teratogeni (uzrokuju oštećenje ploda u trudnoći).
Jedna propuštena doza uzrokovati će epileptični napadaj.
Nužno se koriste doživotno.
Ukoliko se propusti doza lijeka slijedeću je potrebno udvostručiti.
Povraćanje unutar 45 minuta od uzimanja lijeka zahtjeva ponavljanje doze.
Epilepsija se može liječiti stimuliranjem nervusa vagusa.
Na tijek liječenja epilepsije povoljno djeluje uporaba kanabisa.
Uz AEL, za liječenje epilepsije koriste se i znanstveno dokazane: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Neurokirurške metode liječenja.
Dijetalne metode liječenja.
4. TVRDNJE O POSTUPANJU TIJEKOM EPILEPTIČNOG NAPADAJA
*
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Svaki epileptični napadaj hitno je stanje i zahtjeva hospitalizaciju.
Na prekidanje malog epileptičnog napadaja (Petit Mall) najbolje djeluje grubi fizički podražaj (udarac, štipanje, protresanje...).
Tijekom velikog epileptičnog napadaja (Grand Mall): *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Osobu okrenuti na bok.
Osobu čvrsto držati da se umanje trzajevi.
Izvući jezik osobi iz usta da se ne bi ugušila.
Hitnu medicinsku pomoć (HMP): *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Zvati uvijek kod bilo kojeg epileptičnog napadaja.
Zvati i onda kada epileptični napadaj spontano prestane.
5. TVRDNJE O EPILEPSIJI I SVAKODNEVNOM FUNKCIONIRANJU
*
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Osobama koje se liječe od epilepsije ne preporuča se zasnivanje obitelji.
Osobe koje se liječe od epilepsije uvijek su radno nesposobne.
Većina djece/adolescenata koji se liječe od epilepsije pohađa "specijalnu" školu.
Većina djece/adolescenata koji se liječe od epilepsije ovise o tuđoj pomoći u svakodnevnom funkcioniranju, više nego zdravi vršnjaci.
Osobe koje se liječe od epilepsije ne smiju upravljati motornim vozilima.
Preporuka za djecu/adolescente koji se liječe od epilepsije je bavljenje timskim sportovima (nogomet, košarka, rukomet...).
Epileptički napadaji češći su tijekom odmora, dosađivanja.
Učenika koji se liječi od epilepsije ne smije se ocijeniti negativnom ocjenom, budući stres može uzrokovati epileptički napadaj.
Uporaba proizvoda koji sadrže kofein (Coca Cola, kava) dozvoljena je u istoj količini, kao i osobama koje nemaju epilepsiju.
Djeci/adolescentima koji se lijeće od epilepsije boravak na društvenim mrežama i igranje video igrica nisu dozvoljeni.
Adolescent koji se liječi od epilepsije smije izlaziti navečer, no mora nadoknaditi neprospavane sate duljim spavanjem tijekom idućeg dana.
Trudnoća nije preporučljiva za većinu žena koje se liječe od epilepsije.
Tijekom trudnoće žena koja se liječi od epilepsije mora prekinuti sa uzimanjem AEL.
6. STAV I ISKUSTVA OSOBE OBOLJELE OD EPILEPSIJE, RODITELJA/SKRBNIKA DJETETA/ADOLESCENTA KOJI SE LIJEČI OD EPILEPSIJE O PRUŽENIM INFORMACIJAMA I POTREBAMA ZA ISTIM
Dovoljno sam educiran/a i informiran/a o: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Epilepsiji
Vrsti epileptičnih napadaja
Pružanju prve pomoći tijekom epileptičnog napadaja
Uzimanju AEL
Nuspojavama AEL
Načinu života osoba/djece/adolescenata koji se liječe od epilepsije, dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima
Ostalim mogućnostima liječenja epilepsije
Važnosti i vođenju dnevnika epileptičnih napadaja
Informacije o bolesti dobio/la sam od, i/ili potražio/la sam u/na: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Google-u
Novinskim člancima
TV-u, radio emisijama
Udruga oboljelih
Susjed/susjeda
Druge oboljele osobe i/ili roditelja/skrbnika djeteta/adolescenta koji se liječi od epilepsije
Medicinske sestre/tehničara
Liječnika/ce
Ostalo
Dopisati ukoliko nije gore navedeno
Your answer
Potrebne su mi dodatne informacije o: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
u potpunosti se slažem
Epilepsiji
Vrsti epileptičnih napadaja
Pružanju prve pomoći tijekom epileptičnog napadaja
Uzimanju AEL
Nuspojavama AEL
Načinu života s epilepsijom, dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima
Ostalim mogućnostima liječenja
Važnosti i vođenju dnevnika epileptičnih napadaja
Ostalo
Dopisati ukoliko nije gore navedeno
Your answer
Potrebne informacije zatražio/la bih sa/od/u/na: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
u potpunosti se slažem
Google-u
Novinskim člancima
TV-u, radio emisijama
Udruzi oboljelih
Susjede/susjeda
Druge oboljele osobe i/ili roditelja/skrbnika djeteta/adolescenta koji se liječi od epilepsije
Medicinske sestre/tehničara
Liječnika/ce
Medicinske sestre/tehničara specijalizirane iz područja epileptologije
Kvalitetu života poboljšao bi mi pisani individualizirani plan: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Zdravstvene njege (način života, uzimanje AEL, postupanje u hitnim stanjima...)
Terapije (uvođenje, održavanje, primjena AEL...)
Za konzultacije i savjetovanja uvijek mi je dostupan/na: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Liječnik/ca
Medicinska sestra/tehničar
Događalo mi se da me zbune kontradiktorne informacije koje dobivam od medicinskog osoblja u svezi: *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Bolesti
Postupanju tijekom epileptičnog napadaja
Uzimanju i nuspojavama AEL
Načinu života, dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima
Ostalim mogućnostima liječenja
Važnosti i vođenju dnevnika napadaja
Diskriminaciju temeljem bolesti iskusio/la sam osobno i/ili je iskusilo moje dijete *
Nikako se ne slažem
Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Nemam navedeno iskustvo
U socijalnoj sredini (prijatelji, vršnjačka skupina)
U sportskim klubovima timskih sportova (nogomet, košarka, odbojka...)
U sportskim klubovima individualnih sportova (atletika, plivanje, tenis...)
Od strane trenera
Od strane siugrača