KWESTIONARIUSZ - GuideForYou
Drodzy partnerzy projektu,

W celu ostatecznej publikacji w ramach projektu „ Guide For You” uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych pytań dotyczących dyrektywy 96/71 / EZ dotyczącej delegowania pracowników oraz stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/67 / UE i Rady z dnia 15 maja 2014 r.
W jaki sposób dyrektywa jest wdrażana w twoim kraju, czy jest wdrażana zgodnie z : *
W jaki sposób dyrektywa jest wdrażana w twoim kraju, czy jest wdrażana zgodnie z : *
Wyjaśnij krótko : *
Your answer
Jeśli dyrektywy są wdrażane na mocy przepisów, czy partnerzy społeczni mają precyzyjniej zaakcentowane prawa pracowników delegowanych do układów zbiorowych? *
Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „ TAK ”, wyjaśnij, które prawa zostały zakontraktowane więcej niż te zawarte w przepisach (prawo pracy itp.) *
Your answer
Czy umowy o pracę dla pracowników delegowanych mają dodatkowe informacje / datą *
Jeśli odpowiedź brzmi „Tak”, który wyjaśnia, że informacje: *
Your answer
Jaka jest podstawa prawna zawarcia na umowę o pracę z pracownikiem delegowanym (na przykład: prawo, układ zbiorowy itp.);Wyjaśnij krótko *
Your answer
Czy każdy wysłany pracownik otrzymuje A1 -forma o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym: *
Kto kontroluje kontrakty dla delegowanych pracowników (w twoim kraju): *
Kto powiadamia pracownika o prawach pracowniczych w kraju, w którym jest zatrudniony? *
Z jakimi krajami twój kraj podpisał umowy w sprawie zakazu podwójnego opodatkowania; Wymień najważniejsze dla Ciebie i całkowitą liczbę umów *
Your answer
Stawka podatku od wynagrodzeń i zarobków brutto w Twoim kraju wynosi: *
Your answer
Czy pracodawca wchodzi do systemu IMI ( System wymiany informacji na rynku wewnętrznym) w strukturze wypłacanych wynagrodzeń pracowników delegowanych : *
Czy prawo „Za tę samą pracę ma takie samo wynagrodzenie i zarobki”, jakie obowiązują w Twoim kraju lub firmie: *
Jeśli odpowiedź brzmi „Częściowo”, wskazać, w którym jego części nie dotyczy: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy