แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการงานกงสุลสัญจรเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg)วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะไปให้บริการงานกงสุลแก่ชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส

ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ โรงแรมโซฟีเทล สตราสบูร์ก กร็องด์ อิล เลขที่ 4 ปลาซแซงต์-ปิแอร์-เลอ-เฌิน 67000 เมืองสตราสบูร์ก
(Sofitel Strasbourg Grande Ile : 4 Place Saint-Pierre-le-Jeune 67000 Strasbourg)

โดยจะให้บริการ รับคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน
งานนิติกรณ์ (มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ)
และงานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร มรณบัตร)
พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานกงสุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
E-Mail (กรุณากรอกให้ถูกต้องเนื่องจากอีเมล์นี้จะใช้เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (Tel.) และหมายเลขโทรศัพท์สำรอง *
Your answer
ท่านสามารถเลือกการขอรับบริการได้จากด้านล่างนี้ โดยต้องทำการดาวน์โหลดรายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการได้จากลิ้งค์ที่แนบด้านท้าย (โดยสามารถเลือกขอรับบริการได้มากกว่า 1 รายการ )
1. ขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ กรุณากดขอรับบริการทำบัตรประชาชนด้วย)
2. ขอรับบริการทำบัตรประชาชน (การขอทำบัตรประชาชนใบแรกต้องไปดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น)
3. ขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
4. ขอรับบริการงานนิติกรณ์
5. ขอรับบริการขอคำปรึกษาด้านกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการยืนยันเวลานัดหมายให้ท่าน ตาม E-MAIL ที่ได้แจ้งไว้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service