Anketa sídliště Pod Chlumem
Milí spoluobčané,

do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete podobu a využití veřejných ploch sídliště Pod Chlumem včetně napojení na blízké i vzdálenější okolí jako je centrum města, obchodní zóna nebo Čertovy kameny (Zlatý Chlum), vzhledem k Vaším potřebám a turistickému ruchu. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Tyto náměty budou převedeny do územní studie sídliště Pod Chlumem.

Veškeré informace z dotazníku budou použity pouze pro zpracování územní studie.

Dotazník je také možné jednoduše vyplnit na webu obce a na: www.jesenik.cityupgrade.cz

Na těchto stránkách si bude možno po dokončení práce detailně prohlédnout a přečíst navržená řešení a nápady a k nim se i dále vyjádřit. Ze studie budou vybrány a dále rozpracovány projekty, které se mohou v budoucnu realizovat. Proto je důležitý také Váš názor a nápady.

Žijete od narození ve městě Jeseník?
Your answer
Jste žena/muž?
Váš věk...
Your answer
Co se Vám vybaví, když se řekne "sídliště Pod Chlumem"?
Your answer
Co se v poslední době změnilo ve městě k lepšímu a co k horšímu?
Your answer
Existuje ve městě a Vašem okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci: "je to mé oblíbené místo, objekt..." anebo "nelíbí se mi/ stydím se za něj...". U odpovědi zdůvodněte proč.
Your answer
Existuje nějaké místo ve městě a Vašem okolí nebo krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj? Napište prosím kde je a jak si jej představujete.
Your answer
Myslíte si, že ve městě a okolí existuje potenciál, který by mohl výrazněji do města přilákat české a případně i zahraniční turisty?
Your answer
Máte konkrétní představu o obnově a využití veřejných ploch sídliště Pod Chlumem? Popište ji...
Your answer
Myslíte si, že by obnova herních prvků nebo venkovního hřiště byla místními obyvateli využívána, popřípadě dostačuje jejich současné množství? Popište proč...
Your answer
Chybí Vám pěšiny či cesty nebo trasy pro pěší či cyklisty propojující lokalitu sídliště s okolím a krajinou, které jsou aktuálně zanedbané či neexistují? Pokud ano, které to jsou?
Your answer
Jaké konkrétní kulturní, společenské, volnočasové či sportovní možnosti podle Vašeho názoru ve městě chybí a Vy osobně byste je aktivně využívali? Je případně možné některé z nich umístit do prostoru sídliště? Napište, které to jsou.
Your answer
Jste spokojeni se současným stavem zeleně, laviček a košů, umístění sběrných míst odpadů, ploch pro venčení psů apod. na sídlišti? Popište…
Your answer
Jste spokojeni se současným stavem parkování a dopravy na sídlišti a v jeho okolí? Popište...
Your answer
Chybí Vám v areálu sídliště nějaké služby nebo prodejny, které byste vy osobně využívali, dostačuje vašim potřebám restaurace Betoňák? Napište které …
Your answer
Máte konkrétní vzpomínky, fotografie nebo další podklady vztahující se k území dnešního sídliště Pod Chlumem a mohly by být přínosné pro studii? Pokud ano, prosíme o jejich sepsání, případně vložení k dotazníku nebo o přiložení kontaktu na Vás.
Your answer
Jaké by podle Vás mělo být Vaše město v budoucnu? Jak si jej Vy představujete?
Your answer
Vaše vlastní otázka a odpověď na ni ...
Your answer
Děkujeme za vyplnění dotazníku, Vaše názory a náměty. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o uvedení telefonu, případně mailu, pro případné doplnění Vašich námětů.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.