แบบประเมินความพึงพอใจ (ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง)

ข้อชี้แจง กรุณาทำแบบสอบถามที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  รูปแบบรายการมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
  เนื้อหาที่นำมาเผยแพร่ในรายการมีความน่าสนใจ และมีประโยชน์
  เนื้อหาที่นำมาเผยแพร่ในรายการมีความชัดเจน
  ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นำมาเผยแพร่ในรายการ
  Please enter one response per row
  น้ำเสียงในการจัดรายการมีความน่าสนใจ
  การออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจน
  ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  น้ำเสียงในการจัดรายการมีความน่าสนใจ
  การออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจน
  ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question