สัมมนาฟรี “จากหิ้งสู่ห้าง....งานวิจัยใช้ได้จริง” 20 ส.ค. 60
ขออภัยค่ะ ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากที่นั่งเต็มแล้วค่ะ
โครงการสัมมนา “จากหิ้งสู่ห้าง....งานวิจัยใช้ได้จริง”
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This form was created using Google Forms. Create your own