Xalq ta’limi tizimida byurokratiyani kamaytirish bo‘yicha so‘rovnoma | Опросник по сокращению бюрократии в системе народного образования
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda olib borilayotgan islohotlar doirasida xalq ta’limi tizimi muassasalari xodimlarining orasida ortiqcha byurokratiyani qisqartirish bo‘yicha salmoqli ishlar olib borildi. Shunga qaramay, byurokratiyani yanada kamaytirish va hujjatlar almashinuvini optimallashtirish maqsadida, ushbu so‘rovnomada faol ishtirok etib, o‘z fikr va mulohazalaringizni qoldirishingizni so‘raymiz. Fikringiz biz uchun juda muhim! Ishtirokingiz uchun oldindan rahmat!

____________

В рамках проводимой Министерством народного образования Республики Узбекистан работы и реформ была проведена колоссальная работа по сокращению бюрократизма среди работников учреждений системы народного образования. В целях дальнейшей оптимизации бюрократии и документооборота, просим вас активно участвовать в данной анкете и оставить свои комментарии. Ваше мнение очень важна для нас! Заранее благодарим вас за участие!
FISh | ФИО *
Hudud | Регион *
Umum ta'lim muassasasi | Общеобразовательное учреждение *
Lavozimingiz | Должность *
Xalq ta’limi tizimidagi byurokratiya holatini qanday baholaysiz? | Как вы оцениваете состояние бюрократии в системе народного образования?
Baho | Оценка
Byurokratiya sezilarli kamaygan | Бюрократия значительно сократилась
Amalga oshirilgan ishlar yetarli emas | Проделанной работы недостаточно
Umuman kamaymagan | Никак не уменьшилось
Clear selection
Byurokratiyani optimallashtirish va yaxshilash bo‘yicha taklifingiz | Ваше предложение по оптимизации и совершенствованию бюрократии
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy