แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ออนไลน์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล *
อายุ *
อาชีพ *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน/ ร้องทุกข์ (ชื่อ - สกุล / องค์กร) *
ข้อกล่าวหา / ข้อร้องเรียน (เรื่อง) *
รายละเอียด *
พยานหลักฐาน (ถ้ามี)
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ชื่อ - สกุล)
หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. - Terms of Service