Jornada Informativa Fecavem-Faconauto 13/05/2013 - 10 hores - Palau de Congressos Fira de Barcelona. Sala 3

Complimenti les dades següents per formalitzar la seva inscripció. Cumplimente los datos siguientes para formalizar su inscripción
Indiquin's la seva direcció electrònica on podem informar-li les condicions d'accès al recinte firal. Indique su dirección electrónica donde podremos informarle de las condiciones de acceso al recinto ferial
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question