ลงทะเบียนอบรมผู้นำเที่ยว (TOUR LEADER) รุ่นที่ 1
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมผู้นำเที่ยวรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ - สกุล *
วัน เดือน ปี เกิด *
อายุ (20 ปีขึ้นไป) *
หมายเลขบัตรประชาชน *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพปัจจุบัน / ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
Email *
ที่อยู่ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Line ID *
หลักฐานประกอบการสมัคร 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) สำเนาหลักฐานการศึกษา 4) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้scan หลักฐานส่งมาทาง email : tourleader.lru@gmail.com
Link Download รายละเอียดโครงการ กำหนดการและใบสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/14ixq-VDe4Lo86uZVJuoHMywexW86FOZA?usp=sharing หรือ http://research.lru.ac.th/
โครงการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2561
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms