กรุณากรอกเบอร์โทรที่เป็นสมาชิกSMSราคายาง เพื่อรับรหัสเข้าช่องข่าวด้านขวา

**** เฉพาะเบอร์ที่รับsmsปัจจับันเท่านั้น หากเคยสมัครและยกเลิกไม่สามารถสมัครได้ ***
ใช้ได้กับทุกระบบที่สมัคร AIS DTAC TRUE TRUE-H

หากคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่รับ SMS ปัจจุบัน ไม่ควรแจ้งเข้ามาเพราะทุกเบอร์ที่ส่งเข้ามาทีมงานต้องตรวจเช็คทำให้เสียเวลาอนุมัติหมายเลขอื่น


**** หากตรวจสอบพบว่าเบอร์ที่แจ้งมาไม่ได้เป็นสมาชิกที่ยังคงรับ SMS อยู่ จะถือว่าแจ้งข้อมูลเท็จซึ่งมีความผิด ****

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question