แบบประเมินระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
Teacher: พิทยา ก้องเสียง Teacher: อนุพงศ์ กำแพงแก้ว Teacher: นายพรเทพ น้องหนิ้ว
ผู้ประเมิน *
Your answer
ด้านเนื้อหา (Content) *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
เนื้อหามีความถูกต้อง
มีสถานการณ์ปัญหา ภารกิจที่สอดคล้องกับเนื้อหา
เนื้อหามีความทันสมัย
มีการอ้างอิงเนื้อหาที่นำมาใช้
ด้านการออกแบบหน้าจอ (Design) *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
ความชัดเจนและสะอาดตา
มีสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย
มีความสวยงาม
รองรับหน้าจอหลายขนาด
ขนาดและชนิดของฟอนต์มีความเหมาะสม
ด้านการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
มีการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบกับบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ
วิธีการโต้ตอบ มีความหลากหลาย
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลป้อนกลับมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
มีการเชื่อมโยงไปยังลิงค์อื่น ๆ ข้างนอกที่ทันสมัย เชื่อถือได้
ด้านการประเมินผล (Evaluation) *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) น้อยที่สุด
มีการกำหนดวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน
วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์
การประเมินผลมีความเหมาะสม
มีการประเมินผลที่หลากหลาย
มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการประเมินผลอย่างเหมาะสม
อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service