Chestionar agenți economici Voineasa
Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a „Strategiei de dezvoltare locală a comunei Voineasa, județul Vâlcea pentru perioada 2021 – 2027”. Identificarea problemelor și cunoașterea opțiunilor dumneavoastră privind îmbunătățirea calității vieții în comuna Voineasa, reprezintă principalele priorități pentru această analiză.
Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim, însă vă rugăm să completați câteva infomații generale despre dumneavoastră, necesare pentru conturarea profilului persoanelor chestionate.
1. Sediu social/punct de lucru
Sediu social
Punct de lucru
Voineasa
Voineșița
Valea Măceșului
Clear selection
2. Forma de constituire
Clear selection
3. Domeniu de activitate
4. Piața de desfacere
Clear selection
5. Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au afectat? (Bifați câte o variantă pe fiecare linie)
Foarte mult
Mult
Mediu
Puţin
Foarte puţin
Nu ştiu/Nu răspund
Lipsa personalului calificat în zonă
Lipsa interesului pentru voluntariat
Lipsa sau slaba dezvoltare a pieţei de desfacere
Lipsa în zonă a materiilor prime
Legislaţie greoaie, birocraţie instituţională în relaţiile cu instituţiile statului
Lipsa resurselor financiare şi relaţionarea dificilă cu băncile
Acces greoi la fondurile europene datorită sistemului birocratic
Modalităţi insuficiente de promovare, inclusiv promovarea pe website-urile autorităţilor locale/centrale, agenţiilor si operatorilor turistici
Starea infrastructurii din zonă şi alimentarea cu utilități
Lipsa informaţiilor specifice
Alte dificultăţi
Clear selection
6. Care sunt sursele dumneavoastră de finanțare pentru principalele investiții?
7. Cum apreciați dezvoltarea economică a comunei?
Clear selection
8. Cât de mulțumit sunteți de implicarea Primăriei în susținerea mediului de afaceri local?
Clear selection
9. Comuna Voineasa vă oferă oportunitățile pe care vi le doriți din punct de vedere al dezvoltării afacerii?
Clear selection
10. Sunteți informați/consultați de către membrii administratiei publice cu privire la inițiative, proiecte de investiții ale comunei?
Clear selection
11. Considerați că angajații primăriei vă sprijină în rezolvarea problemelor zilnice?
Clear selection
12. Vă rugăm indicați în ce fel a fost afectată compania dvs. până în prezent de pandemia de coronavirus?
13. Ce măsuri interne referitoare la angajați ați implementat sau veți implementa în curând la nivelul activității companiei dvs. în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus?
14. Ce efecte a produs pandemia de coronavirus și măsurile de prevenție și control luate până în prezent în compania dvs?
Clear selection
15. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea comunei dvs. (ex: emiterea de documente electronice, iluminat inteligent, etc)?
Clear selection
16. Care considerați că sunt principalele probleme în Comuna Voineasa? Enumerați maxim 3, în funcție de importanța lor.
17. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea dumneavoastră? Acordați note de la 1 la 3 în funcție de gradul de prioritate (1 = prioritate mică, 2 = prioritate medie, 3 = prioritate mare).
1
2
3
Educație
Sănătate
Sport
Servicii publice
Industrie
Prestări de servicii
Agricultură
Cultură
Turism
Clear selection
18. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare).
1
2
3
Amenajare traseu cicloturistic Voineasa - Malaia
Reabilitare drum comunal DC 175A
Reabilitarea străzii Pârâul Mare
Reabilitarea străzii Ogrăzi
Reabilitarea podului Valea Măceșului
Amenajarea și modernizarea zonelor pietonale
Amenajare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localitate și domeniul schiabil
Achiziționare autobuze electrice sau electric-hibride pentru transportul turiștilor între Voineasa și zona Obârșia Lotrului
Modernizarea rețea de canalizare și extindere în zonele Capra Foi, Voineșița, I.Gh.Duca
Realizarea rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare în zona Obârșia Lotrului
Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale
Realizare sistem de iluminat public digital
Reabilitarea și modernizarea dispensarului medical uman din comuna Voineasa
Reabilitarea și modernizarea clădirii administrative Primăria Voineasa
Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
Extinderea sistemului și supraveghere video pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor
Înființarea centrului de informare și promovare turistică Voineasa
Amenajare parc de aventură în comuna Voineasa
Amenajarea unei noi pârtii de ski în comuna Voineasa
Modernizarea și dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu
Achiziționare microbuz/e electric/e sau electrice-hibrid plug-in pentru transportul elevilor
Eficiență energetică a clădirilor publice
Implementare soluții moderne de colectare selectivă a deșeurilor, inclusiv platforme de gunoi subterane în zona turistică
Digitalizarea serviciilor publice
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Media Marketing SRL. Report Abuse