แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ บสย.
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ข้อมูลผู้ใช้บริการ *
การใช้บริการ บสย. *
1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูล และสารสนเทศ บนเว็บไซต์ บสย. (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด) *
5
4
3
2
1
1.1 ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความต้องการ
1.2 ข้อมูลและสารสนเทศมีความทันสมัย
1.3 ข้อมูลและสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อท่าน
1.4 ท่านสามารถค้นหาข้อมูลและสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว
1.5 ภาษาที่นำเสนอเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
1.6 ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
1.7 ความรวดเร็วในการได้รับข้อมูลตอบกลับ กรณีสอบถามผ่านเว็บไซต์
1.8 ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
1.9 ความสะดวกในการสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ บสย. *
5
4
3
2
1
2.1 เว็บไซต์ ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
2.2 การจัดหน้าจอ หมวดหมู่ เป็นระเบียบ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
2.3 ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์
2.4 ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service