Pieteikuma anketa

Anketa paredzēta, lai pieteiktos uz moderno tehnoloģiju prakses vietu atlasi. Pieteikuma anketa ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" nodrošina sniegto ziņu aizsardzību un neizpaušanu trešajām personām.

  1. Ziņas par prakses vietu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Vēlos pieteikt prakses vietu sekojošā nozarē (atzīmēt tikai vienu nozari)

  This is a required question

  3. Audzētie kultūraugi un pārraudzībā esošo dzīvnieku skaits (jāaizpilda, ja piemērojams nozarei, kurā piesakās)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Iepriekšēja pieredze praktikantu uzņemšanā pēdējo 3 gadu laikā

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dati par anketas aizpildītāju

  This is a required question
  This is a required question