Pieteikuma anketa
Anketa paredzēta, lai pieteiktos uz moderno tehnoloģiju prakses vietu atlasi. Pieteikuma anketa ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" nodrošina sniegto ziņu aizsardzību un neizpaušanu trešajām personām.
1. Ziņas par prakses vietu
Nosaukums *
Your answer
Adrese *
Your answer
Novads *
Your answer
Pagasts/pilsēta *
Your answer
Ielas/mājas nosaukums, nr. *
Your answer
Pasta indekss *
Your answer
Īpašnieks/vadītājs *
Your answer
Īpašnieka tālrunis *
Your answer
Īpašnieka e-pasts *
Your answer
Prakses vadītājs *
Your answer
Prakses vadītāja tālrunis *
Your answer
Prakses vadītāja e-pasts *
Your answer
Prakses vadītāja izglītība (kvalifikācija) *
Your answer
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, ha *
Your answer
2. Vēlos pieteikt prakses vietu sekojošā nozarē (atzīmēt tikai vienu nozari)
Prakses vietas nozares *
Required
3. Audzētie kultūraugi un pārraudzībā esošo dzīvnieku skaits (jāaizpilda, ja piemērojams nozarei, kurā piesakās)
Kvieši, ha
Your answer
Mieži, ha
Your answer
Rudzi, ha
Your answer
Kartupeļi, ha
Your answer
Zālaugi, ha
Your answer
Kukurūza, ha
Your answer
Rapsis, ha
Your answer
Zemenes, ha
Your answer
Citas (uzskaitīt kādas un to platības ha)
Your answer
Slaucamās govis, skaits
Your answer
Cūkas, skaits
Your answer
Gaļas liellopi, skaits
Your answer
Aitas, skaits
Your answer
Kazas, skaits
Your answer
Zirgi, skaits
Your answer
Putni, skaits
Your answer
Citi (uzskaitīt kādi un to skaitu)
Your answer
Piezīmes, papildinājumi
Ieraksta piezīmes, papildinājumus pēc savas izvēles
Your answer
4. Mūsdienīgu tehnoloģiju pielietojums saimnieciskajā darbībā, sniegto pakalpojumu raksturojums (piemēram, kādas galvenās tehnikas vienības atrodas saimniecībā), specifiskie darbības virzieni (piem. laukkopībā - sēklas materiāla audzēšana, lopkopībā - šķirnes dzīvnieku audzēšana u.tml.)). *
Apraksts brīvā formā
Your answer
5. Iepriekšēja pieredze praktikantu uzņemšanā pēdējo 3 gadu laikā
2011.gads
Jānorāda izglītības iestāde, praktikantu skaits un prakses ilgums nedēļās
Your answer
2012.gads
Jānorāda izglītības iestāde, praktikantu skaits un prakses ilgums nedēļās
Your answer
2013.gads
Jānorāda izglītības iestāde, praktikantu skaits un prakses ilgums nedēļās
Your answer
6. Iespējamais uzņemto praktikantu skaits gada laikā, skaits *
Your answer
7. Praktikantu nodrošinājums ar naktsmītni *
Dati par anketas aizpildītāju
Ieņemamais amats prakses vietā *
Your answer
Vārds, uzvārds *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service