ลงทะเบียนเข้าร่วม 2 วันแรก

GENETIC IMPROVEMENT TO REDUCE PHOTOOXIDATIVE STRESS IN RICE
23 - 26 SEPTEMBER 2014
Rice Science Center, Kasetsart University and University of Nottingham

  Captionless Image
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การชำระค่าลงทะเบียน

  ค่าลงทะเบียน 800 บาท (สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าเบรก 2 วัน) *ไม่รวมค่าห้องพัก ภายใน วันที่ 18 ก.ย. 2557 โดยการโอนเงิน ธนาคารกรุงไทย บัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เลขที่ 726-0-05255-4 โดยค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไบโอจีโนเมด
  ค่าลงทะเบียน
  Please enter one response per row
  :

  Captionless Image
  จองห้องพัก
  Please enter one response per row

  ที่พักใกล้เคียง แต่ท่านต้องติดต่อจองด้วยตนเอง http://www.pinthongsampran.com http://www.baanklongsuan.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม anataoun@gmail.com or O81-941-OO33