แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
***ประเมินเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล และระบบบริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ***
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
โปรดเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ชื่อ-นามสกุล (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการจับรางวัล) *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ประเภทของผู้รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service