การสมัครติว สอวน. สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ช่วงเวลาติว :

1 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในช่วงคาบ 0 : 06:45 - 07:30 น.
(หยุดวันที่ 12 และ 15 ส.ค. เนื่องจากวันหยุดวันแม่แห่งชาติ และจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามลำดับ)

สถานที่ติว :

ฟิสิกส์ - ห้อง 4102
เคมี - ห้อง 4205
ชีววิทยา - ห้อง 4206
ดาราศาสตร์ - ห้อง 4201
This form was created inside of โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี). Report Abuse