Анкета випускника ІДГУ
Шановні випускники Ізмаїльського державного гуманітарного університету!

Просимо Вас надати відповіді щодо якості освітньо-професійної програми, за якою Ви навчалися, рівня задоволеності навчанням на факультеті та Ваших майбутніх перспектив працевлаштування за здобутою кваліфікацією.
Оберіть, будь-ласка, ті варіанти відповіді, які якомога точніше відображають Вашу думку або напишіть свій варіант відповіді, відповідаючи на варіант «інше». Просимо звернути увагу на кількість варіантів, які можна обирати у кожному запитанні анкети.
Ваша анкета є анонімною, результати будуть використані в узагальненому вигляді, але Ваша думка і думка інших студентів допоможе з'ясувати нагальні проблеми, які хвилюють студентів, і сприятиме покращенню системи забезпечення якості освіти в університеті.

Заздалегідь дякуємо за чесні відповіді на питання! Нам важлива Ваша думка!
Освітній ступінь: *
Факультет: *
Форма навчання *
Спеціальність (напрям підготовки): *
Оцініть, будь ласка, рівень отриманих Вами знань в ІДГУ *
низький
високий
Чи достатньо Ви отримали знань, умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності (позначте від 1 до 3-х варіантів чи напишіть власну відповідь)? *
Required
Як Ви вважаєте, наскільки навчальний план, за яким Ви навчались, відповідав сучасним кваліфікаційним вимогам (позначте від 1 до 3-х варіантів чи напишіть власну відповідь)? *
Required
Які дисципліни, на Вашу думку, є зайвими для Вашої спеціальності?
Які дисципліни Ви хотіли б вивчати у рамках Вашої спеціальності?
Яким чином Ви обирали дисципліни вільного вибору? *
Оцініть, будь ласка, рівень якості викладання в рамках Вашої спеціальності *
низький
високий
Оцініть, будь ласка, рівень забезпечення сучасною літературою в рамках Вашої спеціальності *
низький
високий
Оцініть, будь ласка, рівень застосування технічних засобів навчання в рамках Вашої спеціальності *
низький
високий
Чи отримали Ви достатні практичні навички під час практичної підготовки? *
Наскільки поширеними були порушення академічної доброчесності під час Вашого навчання?
хабарництво *
академічний плагіат *
списування *
купівля готових курсових чи дипломних робіт *
обман чи фабрикація *
необ’єктивне оцінювання *
Оцініть, будь ласка, умови навчання на Вашому факультеті (за 5-бальною шкалою, де 1 - низький рівень, а 5 - високий рівень)
аудиторний фонд *
складання розкладу *
робота деканату *
робота кафедр *
студентське дозвілля *
робота студентської ради факультету *
Чи проживали Ви у гуртожитку? *
Якщо ви проживали у гуртожитку, то як саме Ви оцінюєте умови проживання в ньому?
Clear selection
Чи плануєте Ви працювати за фахом? *
Чи працювали Ви під час навчання за фахом? *
Чи працювали Ви під час навчання не за фахом? *
Скажіть, будь ласка, які із перерахованих нижче причин спонукали Вас поєднувати навчання і роботу (позначте від 1 до 3-х варіантів чи напишіть власний варіант)?
Як Ви вважаєте, якій складовій знань необхідно в університеті приділяти більше уваги для досягнення кар’єрного успіху у Вашій спеціальності? *
низький пріоритет
середній пріоритет
високий пріоритет
фаховим теоретичним знанням
фаховим практичним навикам
викладанню іноземних мов
комп’ютерним технологіям
загальним соціогуманітарним знанням
критичному мисленню і самонавчанню
самоменеджменту
Чи плануєте Ви продовжити навчання в ІДГУ? *
Якби Ваш товариш захотів навчатися в ІДГУ за Вашою спеціальністю, щоб ви йому порадили? *
Ваші коментарі:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy