แบบรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564
สามารถเข้ามารายงานตัวใด้ วันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิมก็ได้) และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เตรียมถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยในวันรายงานตัว
- สำเนาสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- หนังสือแจ้งย้ายนักเรียน
- ปพ.1 และ ปพ.6
ย้ายเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
แผนการเรียนเดิม ถ้ามี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก. Report Abuse