โครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ (Grad to see you day)
โครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์
(Grad to see you day)
องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารอเนกประสงค์ (Sport Building) มหาวิทยาลัยมหิดล

>>>>> ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management skills) <<<<<


******************

กำหนดการกิจกรรม

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
09.15 – 09.45 น. กิจกรรม Ice Breaking
09.45 – 10.00 น. พักเบรก
10.00 – 12.00 น. การแข่งขันกีฬาฮาเฮ
12.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย
13.00 – 15.00 น. การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬานันทนาการ
15.00 – 16.00 น. การแข่งขันกีฬา Team Work
16.00 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (Cocktail Party) พร้อมประกาศผลรางวัลแต่ละชนิดกีฬาและจับฉลากของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

***หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ทางโครงการมีรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมที่สนใจจากวิทยาเขตศิริราชและวิทยาเขตพญาไท (โปรดระบุถ้าต้องการ)
- เมื่อท่านสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการตอบกลับจากโครงการในชนิดกีฬา(ช่วงบ่าย)ที่สมัคร
- กรุณานำบัตรประจำตัวนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมาเพื่อใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- การแต่งกาย รองเท้าผ้าใบเท่านั้น

************************************************************************************************

Friendly Postgraduate Fellowship Program
(Grad to see you day)
The Graduate Student Council and Organization,
Mahidol University 2017

On Saturday September 30, 2017
At the Sport Building,
Mahidol University (Salaya Campus)

>>>>> (Leadership and management skills) <<<<<

******************


Activity schedule

08.00 - 09.00 a.m. Register for morning activities
09.00 - 09.15 a.m. Opening Ceremony
By Assistant Professor Flg. Off.Chatchai Kunavisarut, Deputy Dean for Student Affairs
09.15 - 09.45 a.m. Ice Breaking Activities
09.45 - 10.00 a.m. Break
10.00 - 12.00 a.m. Fun Sports
12.00 - 12.30 a.m. Lunch Time
12.30 - 13.00 p.m. Register for afternoon activities
13.00 - 15.00 p.m. International Sports and Recreation
15.00 - 16.00 p.m. Teamwork
16.00 - 17.30 p.m. Cocktail Party, the announcement of sport results, and joining lucky draw and taking a photo together

*** Please note that the schedule may change according to the suitability
*** Shuttle buses are provided for participants who are Siriraj Campus and Phayathai Campus. (Please let us know)
*** When you register successfully, please prepare yourselves for joining the games in the afternoon program.
*** Please bring your graduate student ID card for registration.
*** Sportswear and sneakers are allowed only.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms