แบบประเมินการศึกษาดูงาน วิชาสุขภาพทางเลือก
ณ วัดพระเชตุพน นักศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง การศึกษาดูงาน ณ วัดพระเชตุพนเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง เพื่อนำสิ่งที่ได้ดู ฟัง สัมผัส สนทนา ทดลอง ไปคิดไตร่ตรองและคัดสรรคสิ่งที่เหมาะสมมาใช้ในมิติสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นนักศึกษาโปรดประเมินผลตามจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การเรียนการสอนต่อไป

1. ข้อมูลผู้ตอบ กลุ่มที่ *
2. วิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. วิธีการเก็บข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4. การรักษาเวลานัดหมาย (Check in) *
5. การใช้เวลาทำงานเสร็จ (Check out) *
6. นักศึกษาเรียนรู้จาก หลักฐานใดเป็นสำคัญ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
This form was created inside of Saintlouis College. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms