Programa Coastwatch

- Quan?
De 16 d’Octubre al 29 de Novembre es fan els mostrejos.
El 31 de desembre és el darrer dia per introduir les dades al qüestionari en línia.
- On?
Escull un port, una platja, un lloc Natura 2000 o bé un lloc de la costa que sàpigues que està ple de vida.
- Com?
Posa't en contacte amb el teu Coordinador Coastwatch (coastwatch.catalunya@gmail.com) per escollir la/es unitat/es que vols mostrejar.
- Què cal fer abans del mostreig?
1. Consulta la nostra pàgina web http://www.acoio.org/coastwatch.
2. Escull els trams que vulguis i porta suficients formularis (1 per cada 500 metres).
3. Agafa la roba adequada i ves amb amics. Llegeix el material abans de sortir:
Enquestes
Paper i llapis
Guia de biodiversitat
Càmera i telèfon
Roba impermeable
Botes impermeables
Bosses i salabres
Protecció solar
Mapa
Termòmetre de bany
Kit Nitrat (contacta amb el teu coordinador CW)
4. Si estàs interessat en una sessió de formació contacta amb el teu coordinador Coastwatch (coastwatch.catalunya@gmail.com).
- Què cal fer durant el mostreig?
1. Ubicar-se a l'inici del tram amb els voluntaris i omplir l'apartat A. Informació sobre el lloc i els observadors.
2. Fer un petit transsecte de terra cap a mar (des del hinterland fins a l'aigua) responent els apartats B. Influències procedents de terra, C. Zona supralitoral, D. Zona mesolitoral i E. Color i transparència de l'aigua de mar correlativament.
3. Caminar a través de la unitat (paral·lel a la riba del mar) i anar responent els apartats F. Brossa i contaminació i G. Biodiversitat. Cal tenir en compte que a l'apartat F. Brossa i contaminació caldrà comptar els elements i fer la suma al final del tram. En l''apartat G. Biodiversitat es pot triar entre omplir el qüestionari bàsic o el qüestionari avançat en funció del coneixement de biologia dels voluntaris.
4. Finalment un cop observada tota la unitat, es pot respondre l'apartat H. Canvis de la costa i possibles indicadors de Canvi Climàtic i O. Observacions de la unitat.

  A. Informació sobre el lloc i els observadors

  A1.- Costa catalana

  Captionless Image
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 92
  This is a required question
  Must be a number between 1 and 10
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Separa els noms per una coma ( , )
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Màxim 3 respostes
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question