แจ้งความประสงค์ฉีด Pfizer เข็มที่ 1
ขณะนี้ผู้จองวัคซีนได้เต็มครบโควต้าแล้ว ทางรพ. ขอปิดการลงทะเบียน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
ท่านที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่ https://tooprs.github.io/myliff/vaccine วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค.2564
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy