Zaświadczenie z działalności w Oddziale Warszawa IFMSA-Poland
Aby móc wystawić zaświadczenie, potrzebujemy od Ciebie kilku informacji. Prosimy o prawdziwość i rzetelność odpowiedzi.

Zgodnie z Uchwałą 17Wa19 przyjętą na Posiedzeniu Zarządu Oddziału Warszawa 12.12.2019 r. (dostępną do wglądu na Grupie Dyskusyjnej Oddziału), aby otrzymać zaświadczenie o członkostwie w Oddziale Warszawa za konkretny rok akademicki, należy spełnić wszystkie z wymienionych warunków:
- być w danym roku formalnie przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia (mieć opłaconą składkę członkowską i zarejestrowane konto na stronie warszawa.ifmsa.pl);
- mieć przyznane w danym roku minimum 20 punktów za działalność w Stowarzyszeniu, z zastrzeżeniem, iż do niezbędnego minimum nie wliczają się punkty otrzymane za obszar cateringu (wg Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA-Poland).

Przypominamy, że zaświadczenia z działalności ogólnopolskiej są wystawiane wyłącznie przez Sekretarza Generalnego IFMSA-Poland (sekretarz@ifmsa.pl)

W przypadku pytań proszę o kontakt: sekretarz@warszawa.ifmsa.pl

Dominika Zajkowska
Sekretarz Oddziału Warszawa IFMSA-Poland
Email address *
Klauzula RODO
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland (nazywane dalej „Stowarzyszeniem”) jest organizacją zrzeszającą studentów uczelni medycznych. Działając zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, znanym jako RODO, informujemy, że:
● Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, z siedzibą w Warszawie, ulica Oczki 1A, 02-007,
● Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): Michał Chołubek, iod@ifmsa.pl,
● Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6.1.b w celu wystawienia zaświadczenia z działalności w Oddziale Warszawa IFMSA-Poland,
● Korzystamy z usług firm zewnętrznych, w tym dostawców usług elektronicznych, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych,
● Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach zarobkowych, marketingowych itp.,
● Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do 31.12 roku, w którym zostanie przez Państwo wypełniony formularz,
● Mają Państwo prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia Państwa danych osobowych. Więcej informacji udzieli Inspektor Ochrony Danych pod adresem iod@ifmsa.pl,
● Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl),
● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia Państwa wniosku. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością przetworzenia Państwa wniosku,
● Na podstawie Państwa danych osobowych nie są podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
Imię (imiona) i nazwisko *
Uczelnia *
Wydział *
Kierunek *
Obecny rok studiów *
W jakich latach byłeś członkiem Oddziału Warszawa IFMSA-Poland? *
Wymień po kolei wszystkie lata, np. 2016/17, 2017/18,... (pamiętając o ww. warunkach członkostwa, co przy wystawianiu zaświadczenia potwierdzi Sekretarz Oddziału)
Podaj funkcje lokalne* pełnione w Stowarzyszeniu wraz z odpowiednimi latami lub wpisz "brak funkcji - członek zwyczajny" *
Przez pojęcie funkcji rozumiemy bycie Koordynatorem Lokalnym Projektu [nazwa], członkiem Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału albo asystentem dwóch ostatnich stanowisk. W przypadku braku takich funkcji na zaświadczeniu pojawi się informacja o byciu członkiem zwyczajnym wraz z podaniem lat działalności. Nie umieszczamy na nim informacji o udziale w pojedynczych akcjach bądź spotkaniach Stowarzyszenia - jeśli potrzebujesz potwierdzenia konkretnie takiej działalności, skontaktuj się osobiście z Sekretarzem Oddziału. * Przypominamy, że zaświadczenie z funkcji ogólnopolskich wystawia Sekretarz Generalny. Przykład poprawnie opisanej funkcji: "Koordynator Lokalny Projektu "Szpital Pluszowego Misia" - 2016/17 i 2017/18, Asystent Prezydenta Oddziału - 2018/19".
W jakim celu potrzebujesz zaświadczenia? *
Ewentualne uwagi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Report Abuse